Thứ ba, 01 Tháng 3 2016 10:39

Quyết định Ấn định số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số đại biểu HĐND huyện Hưng Hà được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử nhiệm kỳ 2016 - 2021

QUẢNG CÁO

khoan cat be tong ha noi