Thứ tư, 12 Tháng 12 2018 00:00

Thông báo số 257/TB-UBND ngày 12/12/2018 của UBND huyện Hưng Hà V/v công bố công khai điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình

QUẢNG CÁO

khoan cat be tong ha noi