Thứ tư, 26 Tháng 12 2018 05:49

Quyết định số 9153/QĐ-UBND V/v hủy giấy chứng nhận QSD đất số AD 251250 do UBND huyện Hưng Hà cấp cho ông Lê Công Phúc xã Tân Lễ ngày 05/9/2005

QUẢNG CÁO

khoan cat be tong ha noi