Thứ tư, 06 Tháng 6 2018 14:10

Thông báo số 78/TB-UBND ngày 01/6/2018 của UBND huyện Hưng Hà về việc tổ chức lấy ý kiến đóng góp vào điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình

QUẢNG CÁO

khoan cat be tong ha noi