Thứ hai, 26 Tháng 2 2018 09:48

Quyết định số 568/QĐ-UBND của UBND huyện Hưng Hà về việc phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, GPMB để thực hiện Dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 39 tại khu Thị Độc, thị trấn Hưng Hà, huyện Hưng Hà

QUẢNG CÁO

khoan cat be tong ha noi