Thứ năm, 08 Tháng 2 2018 10:43

Quyết định số 572/QĐ-UBND của UBND huyện Hưng Hà về việc thu hồi đất để cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 39 tại xã Phúc Khánh, huyện Hưng Hà

QUẢNG CÁO

khoan cat be tong ha noi