Thứ năm, 08 Tháng 2 2018 10:41

Quyết định số 569/QĐ-UBND của UBND huyện Hưng Hà về việc thu hồi đất để cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 39 tại Thị trấn Hưng Hà, huyện Hưng Hà

QUẢNG CÁO

khoan cat be tong ha noi