Thứ hai, 29 Tháng 1 2018 14:43

Quyết định số 489/QĐ-UBND của UBND huyện Hưng Hà về việc phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, GPMB để thực hiện Dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 39 đoạn qua Thị trấn Hưng Nhân, huyện Hưng Hà (đợt 9)

QUẢNG CÁO

khoan cat be tong ha noi