Thứ hai, 29 Tháng 1 2018 14:42

Quyết định số 488/QĐ-UBND của UBND huyện Hưng Hà về việc thu hồi đất để cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 39 tại Thị trấn Hưng Nhân, huyện Hưng Hà

QUẢNG CÁO

khoan cat be tong ha noi