Thứ ba, 19 Tháng 9 2017 10:03

Quyết định số 4591/QĐ-UBND của UBND huyện Hưng Hà về việc thu hồi đất để cải tạo, nâng cấp đường tỉnh ĐT.453 tại xã Minh Tân, huyện Hưng Hà

QUẢNG CÁO

khoan cat be tong ha noi