Thứ sáu, 25 Tháng 8 2017 13:59

Quyết định số 4060/QĐ-UBND của UBND huyện Hưng Hà về việc thu hồi đất để cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 39 tại Thị trấn Hưng Nhân, huyện Hưng Hà

QUẢNG CÁO

khoan cat be tong ha noi