Thứ tư, 02 Tháng 8 2017 15:00

Quyết định số 3563/QĐ-UBND của UBND huyện về việc thu hồi đất thực hiện dự án cải tạo, nâng cấp đường tỉnh ĐT.453 tại xã Minh Hòa, huyện Hưng Hà

QUẢNG CÁO

khoan cat be tong ha noi