Thứ ba, 20 Tháng 6 2017 00:00

Thông báo về việc Đấu giá quyền sử dụng đất tại khu đô thị Phúc Lộc thị trấn Hưng Hà (Ghi chú: Những lô bôi màu vàng đã đấu giá)

QUẢNG CÁO

khoan cat be tong ha noi