Thứ sáu, 25 Tháng 11 2016 10:04

Quyết định số 3095/QĐ-UBND ngày 28/10/2016 của UBND tỉnh Thái Bình về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết nút giao thông đường Thái Bình - Hà Nam với Quốc lộ 39 và đường nối thành phố Thái Bình với đường Thái Bình - Hà Nam

QUẢNG CÁO

khoan cat be tong ha noi