HĐND xã Đoan Hùng tổ chức kỳ họp thứ nhất

Sáng ngày 4/7, HĐND xã Đoan Hùng nhiệm kỳ 2016 – 2021 đã tổ chức kỳ họp thứ nhất, đồng chí Trung tá Nguyễn Hải Triều - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Công an huyện đã tới dự và chỉ đạo kỳ họp.

Đồng chí Trung tá Nguyễn Hải Triều - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Công an huyện tặng hoa chúc mừng kỳ họp.

Các đại biểu về dự kỳ họp thứ nhất  HĐND xã Đoan Hùng nhiệm kỳ 2016 – 2021.

 Đoan Hùng là một xã giàu truyền thống văn hóa, văn hiến, yêu nước và cách mạng. Trong phát triển văn hóa kinh tế xã hội cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong xã luôn đoàn kết, nỗ lực phấn đấu giành được nhiều kết quả thắng lợi trên mọi lĩnh vực. Dưới sự giám sát, chỉ đạo sát sao, hiệu quả của HĐND xã nhiệm kỳ 2011 - 2016, xã Đoan Hùng đã hoàn thành các tiêu chí nông thôn mới và được UBND tỉnh công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới. Bước sang nhiệm kỳ 2016 – 2021 HĐND xã Đoan Hùng có 25 đại biểu đại diện cho ý trí, nguyện vọng của cử tri và các tầng lớp nhân dân trong xã, tại kỳ họp thứ nhất các đại biểu  HĐND xã Đoan Hùng đã tập trung nêu cao tinh thần trách nhiệm, bầu các chức danh thuộc thẩm quyền của HĐND xã theo quy định. Dưới hình thức bỏ phiếu HĐND xã Đoan Hùng đã tiến hành bầu Chức danh Chủ tịch HDND xã, Phó Chủ tịch HĐND xã, kiện toàn các ban HĐND và bầu các chức danh Chủ tịch UBND xã, Phó Chủ tịch UBND xã. Hầu hết các ông, bà trúng cử đều đạt được tỉ lệ phiếu bầu cao, đạt được sự tín nhiệm tin tưởng của các đại biểu, đáp ứng niềm tin, nguyện vọng của cán bộ, Đảng viên, cử tri và các tầng lớp nhân dân trong xã. Tiếp tục lãnh đạo chỉ đạo phát triển văn hóa kinh tế xã hội ở địa phương, giữ vững và nâng cao các tiêu chí nông thôn mới đã đạt được./.

Cao Mừng
Đài truyền thanh truyền hình Hưng Hà

Đọc 819 lượt
Đánh giá mục này
(0 bỏ phiếu)
Xuất bản trong Xây dựng Đảng