Xã Minh Khai, huyện Hưng Hà tích cực chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ (2016 - 2021)

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2016 - 2021 là sự kiện chính trị lớn, có ý nghĩa quan trọng, góp phần xây dựng, củng cố và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân và vì dân. Do vậy, những ngày này, cùng với các địa phương trong huyện, cấp ủy Đảng, chính quyền xã Minh Khai đang tích cực triển khai, chuẩn bị các bước theo đúng quy trình của cuộc bầu cử.

Ban chỉ đạo bầu cử rà soát, kiểm tra hồ sơ của các ứng cử viên

 Để cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND  các cấp, nhiệm kỳ 2016- 2021 diễn ra an toàn, đúng luật, thực sự là ngày hội của toàn dân. Xã Minh Khai đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, những điểm mới trong công tác bầu cử, các văn bản chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, các quy định của pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp, quyền và nghĩa vụ của công dân trong việc bầu cử. Thành lập Ban chỉ đạo bầu cử, Ủy ban bầu cử và tiểu ban phục vụ công tác bầu cử. Thống nhất cơ cấu, thành phần và số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND đúng tiêu chuẩn, chỉ tiêu. Qua bước 2 của hiệp thương, xã Minh Khai đã giới thiệu 46 người tham gia ứng cử HĐND xã, trong đó tỷ lệ nữ chiếm 36,95%, người ngoài đảng 17,39% và tuổi trẻ 17,39%.  

Hiện nay, xã Minh Khai đang tiến hành kiểm tra, hoàn tất việc thu hồ sơ của các ứng cử viên. Chuẩn bị đầy đủ điều kiện vật chất, kỹ thuật phục vụ cho cuộc bầu cử. Ban công an xã triển khai kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông trước, trong và sau bầu cử. Đài truyền thanh tăng thời lượng tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện quyền làm chủ, lựa chọn những người xứng đáng bầu vào các cơ quan quyền lực của Nhà nước.

Đài truyền thanh xã Minh Khai tuyên truyền luật bầu cử

Bùi Thủy- Cao Mừng
Đài Phát thanh huyện Hưng Hà

Đọc 2113 lượt
Đánh giá mục này
(0 bỏ phiếu)
Xuất bản trong Xây dựng Đảng