Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Tân Hòa, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Sáng ngày 23/3, Đảng bộ xã Tân Hòa đã tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đ/c Nguyễn Trọng Lộ - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; Đ/c Trần Thị Vân - Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy; Trung tá Nguyễn Hải Triều - Thường vụ Huyện ủy, Trưởng công an huyện; Lãnh đạo 1 số phòng, ngành của huyện và 151 đảng viên tiêu biểu dự đại hội.

 Đ/c Nguyễn Trọng Lộ - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện tặng hoa chúc mừng

Các Đại biểu dự Đại hội

 Đoàn chủ tịch Đại hội

 Đ/c Đào Văn Quyền - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Tân Hòa trình bày báo cáo chính trị tại Đại hội

        Nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ xã Tân Hòa đã phát huy tinh thần đoàn kết, quyết tâm cao của cán bộ, đảng viên và nhân dân, cụ thể hóa nghị quyết, chỉ thị của cấp trên và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2015 - 2020 thành chương trình hành động, kế hoạch, đề ra chủ trương, giải pháp phù hợp với thực tế của địa phương để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ trên tất cả các lĩnh vực: kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh. 5 năm, tốc độ tặng trưởng kinh tế bình quân đạt 8,12%. Cơ cấu kinh tế chuyển biến tích cực, tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ, thương mại ngày càng tăng, đời sống nhân dân ngày càng được nâng cao. Tổng sản lượng lương thực đạt trên 4.000 tấn/năm, hệ số sử dụng đất lên 2,5 lần/năm. CN – TTCN phát triển ổn định, 2 làng nghề truyền thống: làng Diệc với nghề sản xuất đồ gỗ và làng Me sản xuất bánh đa đã tạo việc làm cho gần 1.500 lao động, thu nhập bình quân 5 triệu đồng/tháng. Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, cấp ủy, chính quyền xã Tân Hòa đã khai thác mọi nguồn lực với phương châm nhà nước, tập thể và nhân dân cùng làm,tiếp nhận 320 tấn xi măng hỗ trợ của Tỉnh và huy động trên 3,6 tỷ đồng để xây dựng cơ sở hạ tầng. Lĩnh vực giáo dục, văn hóa - xã hội được quan tâm đầu tư. Cơ sở vật chất các nhà trường được xây dựng theo hướng chuẩn hóa, chất lượng giảng dạy và học tập được nâng lên. Công tác bảo vệ chăm sóc sức khỏe nhân dân được chú trọng. Chất lượng phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” ngày càng nâng cao. Tỷ lệ gia đình được công nhận gia đình văn hóa hàng năm đạt từ 90% trở lên. Công tác an sinh xã hội được quan tâm thực hiện đầy đủ, kịp thời. Công tác quốc phòng được củng cố, an ninh chính trị được giữ vững, trật tự an toàn xã hội bảo đảm và ổn định, tạo môi trường thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội.

     Trong công tác xây dựng Đảng, Đảng bộ xã Tân Hòa chú trọng công tác xây dựng Đảng trên các mặt chính trị, tư tưởng, tổ chức. Đảng ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức quán triệt và thực hiện có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII về tăng cường xây dựng và chỉnh đốn Đảng.  Trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ xã Tân Hòa đã kết nạp được 33 đảng viên, hàng năm số chi bộ đạt trong sạch vững mạnh trên 70%, Đảng bộ xã hoàn thành tốt nhiệm vụ.

       Nhiệm kỳ 2020 - 2020, Đảng bộ xã Tân Hòa phấn đấu: Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân 9,04%/năm; Cơ cấu kinh tế: Nông nghiệp: 16,76%; CN – TTCN, xây dựng 67,59%; Thương mại, dịch vụ 15,65%. 955 trở lên gia đình đạt chuẩn văn hóa; tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống dưới 2%; xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.

 

 Đ/c Nguyễn Trọng Lộ - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện phát biểu tại Đại hội

         Phát biểu tại Đại hội, Đồng chí Nguyễn Trọng Lộ – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện đã biểu dương, đánh giá cao những thành tựu mà cán bộ, Đảng viên và nhân dân xã Tân Hòa đạt được trong nhiệm kỳ qua. Chỉ rõ những tồn tại, hạn chế cần khắc phục. Về nhiệm kỳ 2020 – 2025 và thời gian hiện nay, đồng chí Phó Bí thư thưởng trực huyện đề nghị: Đảng bộ xã Tân Hòa tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo, nâng cao sức chiến đấu của các tổ chức Đảng, xây dựng tổ chức Đảng kết hợp với xây dựng chính quyền, MTTQ và các đoàn thể vững mạnh, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở, giáo dục chính trị tư tưởng, tăng cường công tác kiểm tra giám sát, đẩy mạnh thực hiện Nghj quyết TW 4 khóa 11, khóa 12 gắn với việc Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ chí Minh. Tăng cường công tác kiểm tra giám sát, kỷ luật nghiêm minh. Phát huy lợi thế địa phương lãnh đạo phát triển ngành nghề, cơ sở sản xuất kinh doanh, dịch vụ theo hướng mở rộng các dịch vụ chế biến, đầu tư kinh doanh, khuyến khích hình thành các đại lý thu mua và tiêu thụ sản phẩm. Tiếp tục xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu. Tăng cường đào tạo nghề cho lao động nông thôn gắn với tìm hướng đi phù hợp, hiệu quả cho sản xuất nông nghiệp, TTCN. Tập trung phát triển nông nghiệp theo hướng nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp sạch, sản xuất hàng hóa tập trung, chất lượng cao, thực hiện tích tụ ruộng đất, chuyển đổi cơ cấu giống cây trồng vật nuôi, nâng cao giá trị canh tá, xây dựng thương hiệu sản phẩm đặc thù địa phương. Đẩy mạnh phát triển kinh tế với đảm bảo an sinh xã hội, phát triển các hoạt động văn hóa, giáo dục, y tế, nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân, chủ động phòng chống dịch bệnh Covid 19. Đẩy mạnh phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội thực hiện thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2025 đề ra.

 

Các đại biểu bỏ phiếu tại Đại hội

 

 BCH Đảng bộ xã Tân Hòa nhiệm kỳ 2020 - 2025 ra mắt tại đại hội

     Với tinh thần đoàn kết, dân chủ, đổi mới, Đại hội Đảng bộ xã Tân Hòa đã hoàn thành các nội dung, chương trình Đại hội. Các đại biểu đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ xã Tân Hòa nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 11 đồng chí và bầu đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVI./.

 

Nguyễn Hương

Đài TT - TH Hưng Hà

 

 

 

 

Đọc 183 lượt
Đánh giá mục này
(0 bỏ phiếu)
Xuất bản trong Xây dựng Đảng