Đảng bộ xã Canh Tân chuẩn bị Đại hội Đảng bộ xã, nhiệm kỳ 2020 – 2025

Để chuẩn bị tốt nhất cho Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020 – 2025, đảng bộ xã Canh Tân đã tổ chức quán triệt sâu sắc về ý nghĩa, tầm quan trọng của Đại hội Đảng bộ các cấp đến cán bộ đảng viên và nhân dân.  Đồng thời tập trung xây dựng kế hoạch đại hội cụ thể, chi tiết, phân công nhiệm vụ cho từng thành viên. Trong quá trình xây dựng dự thảo văn kiện đại hội, Đảng bộ xã tổ chức lấy ý kiến đóng góp của cán bộ, đảng viên, cán bộ lão thành cách mạng, cán bộ lãnh đạo chủ chốt đã nghỉ hưu và các tầng lớp nhân dân bảo đảm dân chủ, công khai. Xã Canh Tân phát động phong trào thi đua yêu nước thi đua lập thành tích chào mừng đại hội Đảng các cấp tiến tới đại hội đại biểu lần thứ XIII của Đảng. Đên nay, mọi công tấc chuẩn bị cho đại hội đảng bộ xã Canh Tân nhiệm kỳ 2020 – 2025 cơ bản hoàn tất.

Các thôn làng treo cờ Tổ quốc chào mừng đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020 - 2025

Trúc Lành

Đài TT – TH Hưng Hà

Đọc 403 lượt
Đánh giá mục này
(1 Bỏ phiếu)
Xuất bản trong Xây dựng Đảng