Trung tâm chính trị huyện khai giảng lớp bồi dưỡng chính trị cho đảng viên mới khóa I và lớp sơ cấp lý luận năm 2020.

      Sáng ngày 18/2, Trung tâm chính trị huyện Hưng Hà khai giảng lớp bồi dưỡng chính trị dành cho đảng viên mới khóa I và lớp sơ cấp lý luận năm 2020. Đ/c Bùi Xuân Phóng - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Ban tuyên giáo Huyện ủy, Giám đốc Trung tâm chính trị huyện đã tới dự.

Các đại biểu dự khai giảng lớp bồi dưỡng chính trị dành cho đảng viên mới khóa I năm 2020.

       Đ/c Bùi Xuân Phóng - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Ban tuyên giáo Huyện ủy, Giám đốc Trung tâm chính trị huyện phát biểu khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị.

          Phát biểu khai giảng lớp bồi dưỡng chính trị dành cho đảng viên mới khóa I và lớp sơ cấp lý luận năm 2020, Đ/c Trưởng Ban tuyên giáo Huyện ủy, Giám đốc Trung tâm chính trị huyện yêu cầu các học viên chú ý học tập, nghiên cứu, đi học đầy đủ, đúng giờ, nghiêm túc thực hiện nội quy, nề nếp lớp học, tích cực nghiên cứu tài liệu, liên hệ với thực tiễn, viết bài thu hoạch theo yêu cầu và có nhiều đóng góp ý kiến tốt cho Đảng ủy. Đặc biệt, trong quá trình học các học viên cần nâng cao ý thức, chủ động trong công tác phòng chống dịch bệnh Covid 19 bằng các việc làm cụ thể như tổ chức vệ sinh trước và sau mỗi buổi học, các học viên khi có các biểu hiện ho, sốt thì Trung tâm cho học sinh nghỉ học đến các cơ sở y tế khám chữa bệnh để có biện pháp điều trị kịp thời; Trung tâm cũng chuẩn bị đầy đủ nước uống, nước rửa tay và vệ sinh sạch sẽ trong khuôn viên. 

      Đ/c Nguyễn Quang Sáng - Phó giám đốc Trung tâm chính trị huyện truyền đạt nội dung các chuyên đề

     Các học viên tham gia lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới khóa I năm 2020.

          Tham gia lớp bồi dưỡng lý luận chính trị, hơn 100 học viên sẽ được truyền đạt các chuyên đề bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới theo hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương gồm: Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh - nền tảng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng và cách mạng Việt Nam; Độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; Phát huy sức mạnh toàn dân tộc, dân chủ XHCN; Đường lối phát triển kinh tế - xã hội của Đảng; Phát triển giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam, quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường; Tăng cường quốc phòng an ninh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội; Chủ động và tích cực hội nhập quốc tế; Nguyên tắc tổ chức, hoạt động của Đảng và công tác xây dựng Đảng ở cơ sở; Xây dựng Đảng về đạo đức; Phấn đấu rèn luyện để xứng đáng với danh hiệu đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam...

          Lớp bồi dưỡng, không chỉ trang bị cho cán bộ, đảng viên những kiến thức, nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, mà còn giúp cho các học viên nâng cao hơn trình độ lý luận chính trị, ý thức tu dưỡng rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, nhằm thống nhất ý chí và hành động để thực hiện thắng lợi chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

 

Hoàng Thủy

Đài TT - TH Hưng Hà

Đọc 262 lượt
Đánh giá mục này
(3 bỏ phiếu)
Xuất bản trong Xây dựng Đảng