Đảng bộ xã Liên Hiệp tổ chức Đại hội đại biểu, Nhiệm kỳ 2020 - 2025.

     Sáng ngày 14/02, Đảng bộ xã Liên Hiệp tổ chức Đại hội đại biểu điểm, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Nguyễn Tiến Thành - Phó Bí thư Tỉnh ủy; Đồng chí Nguyễn Hồng Chuyên - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban tuyên giáo Tỉnh ủy; Đồng chí Vũ Đức Hằng - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban tổ chức Tỉnh ủy; Đồng chí Đặng Thanh Giang - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban dân vận Tỉnh ủy; Đồng chí Nguyễn Văn Huy - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy; Đồng chí Nguyễn Xuân Dương - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; Đồng chí Nguyễn Trọng Lộ - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; Các đồng chí trong BTV Huyện ủy; Lãnh đạo HĐND - UBND huyện; Các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ huyện; Thủ trưởng các phòng, ban, ngành của tỉnh, của huyện và 150 Đại biểu đại diện cho 321 đảng viên trong Đảng bộ xã đã tới dự….

        Các đại biểu dự Đại hội đại biểu điểm Đảng bộ xã Liên Hiệp, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

         Đồng chí Nguyễn Tiến Thành - Phó Bí thư Tỉnh ủy tặng hoa chúc mừng Đại hội 

         Đồng chí Nguyễn Văn Huy - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy tặng hoa chúc mừng Đại hội 

       Đoàn Chủ tịch đại hội.

  Đồng chí Đặng Văn Nhuệ - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã khai mạc Đại hội. 

 Đ/c Nghiêm Quang Sáng - Bí thư Đảng bộ xã Liên Hiệp trình bày báo cáo chính trị của Ban chấp hành Đảng bộ xã, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

         Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ và nhân dân xã Liên Hiệp đã đoàn kết nỗ lực, vượt qua khó khăn giành thắng lợi khá toàn diện trên các lĩnh vực. Giá trị sản xuất ước đạt 270.341 triệu đồng/năm, tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân hàng năm đạt gần 10%. Thu nhập đầu người năm 2020 ước đạt 45,5 triệu đồng, vượt 11 triệu đồng so với mục tiêu Đại hội. Cơ cấu giống cây trồng, vật nuôi chuyển biến tích cực, đẩy mạnh sản xuất theo vùng sản xuất tập trung phù hợp với quy hoạch nông thôn mới. Giá trị sản xuất ngành chăn nuôi đạt gần 32 triệu đồng/năm. Trong xây dựng nông thôn mới, Đảng Uỷ, UBND xã Liên Hiệp đã tập trung tuyên truyền, vận động nhân dân góp công, góp của xây dựng 1.248 m đường giao thông, cứng hóa 1.427 m kênh mương, xây mới trường THCS 3 tầng, 1 đơn nguyên trường mầm non và cải tạo nâng cấp trường tiểu học, với tổng kinh phí hơn 16 tỷ đồng, trong đó UBND xã đã tiếp nhận 412 tấn xi măng do tỉnh hỗ trợ. Đến nay, các hạng mục công trình đã hoàn thành đưa vào sử dụng mang lại hiệu quả thiết thực. 

        Sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp đã trở thành mũi nhọn đột phá trong phát triển kinh tế, tạo việc làm, tăng thu nhập cho hàng nghìn lao động; hoạt động dịch vụ, thương mại phát triển đa dạng, giá trị sản xuất tăng 11,1%/năm.. Sự nghiệp giáo dục và đào tạo có nhiều tiến bộ, chất lượng giáo dục toàn diện được nâng cao. Sự ngiệp văn hóa, thông tin, thể dục thể thao, truyền thanh đã bám sát các nhiệm vụ chính trị trọng tâm của huyện, của tỉnh, tổ chức tuyên truyền, cổ động tạo khí thế thi đua trong đảng, trong nhân dân. Công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân được duy trì và nâng cao chất lượng. Các chính sách cho người, gia đình có công với cách mạng và chính sách xã hội khác được thực hiện đầy đủ, đúng chế độ. Giải quyết việc làm mới cho 98% lao động; tỷ lệ hộ nghèo đa chiều giảm còn 1,3%. Tình hình an ninh chính trị ổn định, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm; công tác quốc phòng, quân sự địa phương được giữ vững.

          Cùng với nhiệm vụ phát triển kinh tế, Đảng bộ xã Liên Hiệp luôn chú trọng công tác giáo dục tư tưởng, chính trị  cho cán bộ, đảng viên, duy trì chế độ sinh hoạt các chi bộ vào ngày 03 hành tháng, nội dung sinh hoạt thường xuyên được đổi mới, chất lượng và hiệu quả hơn, vai trò, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức Đảng được nâng lên. Công tác đào tạo cán bộ, bồi dưỡng kết nạp đảng viên mới được quan tâm, 5 năm qua, Đảng bộ xã Liên Hiệp đã chọn cử 39 quần chúng ưu tú đi học các lớp tìm hiểu về Đảng, bồi dưỡng, kết nạp 18 đảng viên mới. Đảng bộ xã 5 năm liên tục đạt trong sạch- vững mạnh tiêu biểu.

        Phát huy những kết quả đạt được, nhiệm kỳ 2020 – 2025, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Liên Hiệp tiếp tục đoàn kết, khắc phục những tồn tại, hạn chế, phấn đấu tốc độ tăng trưởng kinh tế 10,54%/năm. Trong đó, giá trị sản xuất nông nghiệp, thủy sản tăng bình quân 2,69%/năm; giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, xây  dựng tăng bình quân 13,9%/năm; giá trị thu nhập thương mại, dịch vụ tăng 8,25%/năm. Xã cũng phấn đấu đến năm 2025, cơ cấu kinh tế: nông nghiệp 25,13%; công nghiệp, xây dựng 52,73%; thương mại, dịch vụ 22,14%; tỷ lệ gia đình văn hóa 90%; tỷ lệ hộ nghèo (theo tiêu chí mới) giảm xuống dưới 1%; giải quyết việc làm cho 99% lao động; tỷ lệ tổ chức cơ sở Đảng, chính quyền, đoàn thể trong sạch, vững mạnh đạt tỷ lệ 90% trở lên.

        Đồng chí Nguyễn Văn Huy - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy phát biểu tại Đại hội. 

       Tới dự và phát biểu tại đại hội, Đồng chí Nguyễn Văn Huy - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy đã ghi nhận những kết quả Đảng bộ và nhân dân xã Liên Hiệp đạt được trong nhiệm kỳ qua. Về 1 số nhiệm vụ trọng tâm của Đảng bộ thời gian tới, Đ/c Bí thư huyện ủy yêu cầu Đảng bộ xã Liên Hiệp tăng cường khối đoàn kết, thống nhất xây dựng Đảng bộ, từng tổ chức đảng thực sự trong sạch, vững mạnh để đủ sức lãnh đạo nhân dân thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020 - 2025. Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo, nâng cao sức chiến đấu của các tổ chức Đảng, xây dựng tổ chức cơ sở đảng phải kết hợp chặt chẽ với xây dựng chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội vững mạnh và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Nâng cao chất lượng hoạt động, sinh hoạt của các chi bộ, nhất là các chi bộ khu dân cư; tăng cường phân công và kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của các đảng viên; đẩy mạnh công tác phát triển đảng viên. Tiếp tục thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, chỉ đạo tổ chức tốt các phong trào thi đua yêu nước gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương. Quan tâm và tập trung làm thật tốt công tác chính trị tư tưởng, phát huy tính chủ động, sáng tạo, vai trò tiền phong gương mẫu, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên, trước hết là trong đội ngũ cán bộ chủ chốt. Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa 11, khoá 12 gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật nghiêm minh, trên tinh thần đoàn kết, giúp đỡ nhau cùng tiến bộ. Là xã có nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế - xã hội, nhất là phát triển tiểu thủ công nghiệp, thương mại, dịch vụ. Vì vậy, Đảng bộ xã cần tập trung lãnh đạo, khai thác tốt các tiềm năng, lợi thế của xã, đẩy mạnh và phát huy hiệu quả các ngành nghề, cơ sở sản xuất kinh doanh, du lịch, dịch vụ (với lợi thế có các di tích lịch sử trên địa bàn) để giải quyết việc làm, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động trên địa bàn xã. Đi đôi với phát triển tiểu thủ công nghiệp, thương mại, dịch vụ, Đảng bộ xã cần tập trung chỉ đạo phát triển nông nghiệp toàn diện theo hướng nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp sạch; sản xuất hàng hóa tập trung, có chất lượng cao, thực hiện tích tụ ruộng đất, chuyển đổi cơ cấu giống cây trồng, vật nuôi hợp lý, hiệu quả theo chỉ đạo của cấp trên; xây dựng thương hiệu sản phẩm đặc thù của địa phương. Tiếp tục đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới; sớm hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới nâng cao theo đúng thời gian đã đăng ký với cấp trên. Do đó, Đại hội cần đặt ra các mục tiêu, giải pháp hết sức cụ thể, thực tiễn trên cơ sở bám sát các định hướng, quy hoạch phát triển của huyện, của xã để ngay từ đầu nhiệm kỳ tập trung triển khai các giải pháp, thu hút, huy động nguồn lực thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2020 - 2025 và những giai đoạn tiếp theo đạt được những kết quả toàn diện hơn. Gắn phát triển kinh tế với giải quyết có hiệu quả công tác an sinh xã hội. Đẩy mạnh chủ trương xã hội hóa các hoạt động văn hoá, giáo dục, y tế; nâng cao hơn nữa chất lượng giáo dục trong các nhà trường, chất lượng chăm sóc sức khoẻ ban đầu cho nhân dân; đẩy mạnh thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, thực hiện chương trình giảm nghèo; chăm lo cải thiện đời sống vật chất tinh thần cho nhân dân. Thực hiện tốt công tác bảo đảm an ninh trật tự, an ninh nông thôn, an ninh tôn giáo… trên địa bàn; đẩy mạnh phong trào toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc. Tổ chức tốt các phương án diễn tập, luyện tập, xây dựng lực lượng dân quân vững mạnh, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân. Giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội để tập trung phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

 Các đảng viên bỏ phiếu bầu Ban chấp hành Đảng bộ xã, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

 Các đồng chí Lãnh đạo huyện tặng hoa chúc mừng Ban chấp hành khóa mới Đảng bộ xã Liên Hiệp, Nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Một số tiết mục văn nghệ chào mừng đại hội.

        Sau 1,5 ngày làm việc, với tinh thần đoàn kết, dân chủ, đổi mới, tập trung trí tuệ, Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Liên Hiệp nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã thành công tốt đẹp, Đại hội đã bầu ban chấp hành khóa mới gồm 15 đồng chí và bầu đoàn đại biểu dự đại hội Đảng bộ huyện trong thời gian tới.

 

Hoàng Thuỷ

Đài TT - TH Hưng Hà

Đọc 583 lượt
Đánh giá mục này
(5 bỏ phiếu)
Xuất bản trong Xây dựng Đảng