Đảng bộ xã Liên Hiệp thực hiện có hiệu quả các chỉ tiêu phát triển kinh tế, nhiệm kỳ 2015 – 2020.

       Những năm qua, Đảng bộ xã Liên Hiệp đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo cán bộ, đảng viên và nhân dân thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, con vật nuôi tăng nhanh giá trị sản xuất trên 1 đơn vị diện tích đất canh tác, năng suất lúa bình quân đạt trên 133,4 tạ/ ha, diện tích cây màu vụ đông chiếm hơn 50% diện tích đất canh tác. Cùng với phát triển kinh tế đồng, nhân dân xã Liên Hiệp đã tập trung cải tạo vườn, ao phát triển kinh tế VAC; Toàn xã hiện có 47gia trại với hơn 3.000 con lợn, 160 con trâu, bò và gần 43 nghìn con gia cầm, giá trị sản xuất ngành chăn nuôi đạt 32 triệu đồng/năm. Sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp trở thành mũi nhọn đột phá trong phát triển kinh tế, Đảng bộ xã Liên Hiệp đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nhân dân đầu tư vốn phát triển ngành nghề - tiểu thủ công nghiệp. Đảng bộ có nghị quyết chuyên đề triển khai sâu rộng trong cán bộ, đảng viên, UBND xã tạo điều kiện về mặt bằng và nguồn vốn thông qua các tổ chức chính trị xã hội, các ban ngành, đoàn thể để các cơ sở, các hộ gia đình mở rộng sản xuất. Đến nay, xã Liên Hiệp có hàng nghìn lao động làm các nghề mộc, hàn xì, máy khăn, dệt vải, chế biến lương thực, thực phẩm w… Việc nâng cao các tiêu chí xây dựng nông thôn mới được Đảng Ủy, UBND xã tập trung tuyên truyền, vận động nhân dân góp công, góp của xây dựng 1.248 m đường giao thông, cứng hóa 1.427 m kênh mương, xây mới trường THCS 3 tầng, 1 đơn nguyên trường mầm non và cải tạo nâng cấp trường tiểu học, với tổng kinh phí hơn 16 tỷ đồng, trong đó UBND xã đã tiếp nhận 412 tấn xi măng do tỉnh hỗ trợ. Đến nay, các hạng mục công trình đã hoàn thành đưa vào sử dụng mang lại hiệu quả thiết thực. 

trang trí khánh tiết tại Trụ sở làm việc của Đảng ủy – HĐND – UBND xã Liên Hiệp trước giờ khai mạc Đại hội Đảng bộ xã

          Tuyến đường nông thôn mới thôn Bái - xã Liên Hiệp.

        Cơ sở máy khăn của chị Nguyễn Thị Hà – Thôn Nại, xã Liên Hiệp.

       Cùng với nhiệm vụ phát triển kinh tế, Đảng bộ xã Liên Hiệp luôn chú trọng công tác giáo dục tư tưởng, chính trị  cho cán bộ, đảng viên, duy trì chế độ sinh hoạt các chi bộ vào ngày 03 hành tháng, nội dung sinh hoạt thường xuyên được đổi mới, chất lượng và hiệu quả hơn, vai trò, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức Đảng được nâng lên. Công tác đào tạo cán bộ, bồi dưỡng kết nạp đảng viên mới được quan tâm. 5 năm qua, Đảng bộ xã Liên Hiệp đã chọn cử 39 quần chúng ưu tú đi học các lớp tìm hiểu về Đảng, bồi dưỡng, kết nạp 18 đảng viên mới. Đảng bộ xã 5 năm liên tục đạt trong sạch- vững mạnh tiêu biểu.

       Những ngày này, cùng với việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra, Đảng bộ xã Liên Hiệp tập trung chỉ đạo nhân dân thực hiện nghiêm túc lịch gieo cấy lúa vụ xuân; phát động các phong trào thi đua lao động, sản xuất, chuẩn bị các điều kiện và tổ chức các hoạt động văn hóa – văn nghệ, trang trí khánh tiết, an ninh trật tự… lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu điểm Đảng bộ xã diễn ra vào ngày 13 và 14 /02/2020.

 

Hoàng Thủy

Đài TT - TH Hưng Hà

Đọc 278 lượt
Đánh giá mục này
(4 bỏ phiếu)
Xuất bản trong Xây dựng Đảng