Ban Thường vụ Huyện ủy tổ chức hội nghị, thảo luận và thống nhất các nội dung về công tác chỉ đạo đại hội điểm cấp cơ sở, nhiệm kỳ 2020 - 2025, tại Đảng bộ xã Liên Hiệp.

        Chiều ngày 7/2, Ban Thường vụ Huyện ủy tổ chức hội nghị thảo luận và thống nhất các nội dung về công tác chỉ đạo đại hội điểm cấp cơ sở, nhiệm kỳ 2020 - 2025, tại Đảng bộ xã Liên Hiệp. Đồng chí Nguyễn Văn Huy - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy; Đồng chí Nguyễn Xuân Dương - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; Đồng chí Nguyễn Trọng Lộ - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; Các đồng chí trong BTV Huyện ủy; Lãnh đạo  HĐND - UBND huyện, Thủ trưởng 1 số phòng, ban, ngành của huyện;Các đồng chí thành viên tổ công tác của huyện và Đảng ủy xã Liên Hiệp đã tới dự ….

 Các đại biểu dự hội nghị.

 Đồng chí Nguyễn Văn Huy - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy phát biểu kết luận hội nghị.

Đ/c Nguyễn Trọng Lộ - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện phát biểu tại hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Xuân Dương - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện phát biểu tại hội nghị.

 Đ/c Nguyễn Văn Hạnh - Uỷ viên BTV Huyện ủy, Phó chủ tịch UBND huyện phát biểu tại hội nghị.

 

 Đ/c Nghiêm Quang Sáng - Bí thư Đảng bộ xã Liên Hiệp báo cáo công tác thực hiện chuẩn bị Đại hội Đại biểu Đảng bộ xã, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

        Để chuẩn bị cho công tác Đại hội điểm Đảng bộ xã, nhiệm kỳ 2020 – 2025, Đảng ủy xã Liên Hiệp đã triển khai thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của cấp trên và thực hiện các bước theo đúng quy trình Đại hội. Đến nay, Đảng ủy xã Liên Hiệp đã hoàn thành báo cáo chính trị trình Đại hội, báo cáo kiểm điểm của Ban chấp hành Đảng bộ, báo cáo thẩm tra tư cách đại biểu và các văn bản Đại hội. Công tác nhân sự đảm bảo đúng quy định, công tác tuyên truyền, khánh tiết và bảo vệ Đại hội đã được tăng cường và triển khai thực hiên theo đúng tiến độ. Đồng thời, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước thiết thực lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

        Tại hội nghị, các đại biểu đã phát biểu đóng góp ý kiến bổ sung, đóng góp vào các nội dung chuẩn bị Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020 – 2025 .    

        Phát biểu kết luận hội nghị, Đ/c Nguyễn Văn Huy - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy đã ghi nhận và đánh giá cao sự chủ động, cố gắng của BCH  Đảng bộ xã Liên Hiệp và các đồng chí thành viên tổ công tác của huyện chỉ đạo tổ chức Đại hội điểm cấp cơ sở, nhiệm kỳ 2020 – 2025 tại Đảng bộ xã Liên Hiệp trong công tác chuẩn bị Đại hội Đại biểu Đảng bộ xã. Về chương trình đại hội, đồng chí Bí thư Huyện ủy yêu cầu Đảng ủy xã Liên Hiệp cần rút ngắn thời gian tổ chức văn nghệ chào mừng Đai hội; công tác nhân sự phải thực hiện theo đúng cơ cấu, sự hướng dẫn của cấp trên và nghiêm túc tiếp thu các ý kiến của các thành viên tổ công tác để hoàn thiện các nội dung phục vụ Đại hội. Đồng thời, thống nhất thời gian Đại hội Đại biểu Đảng bộ xã Liên Hiệp, nhiệm kỳ 2020 – 2025 là 1,5 ngày, bắt đầu từ chiều ngày 13/2 tổ chức Đại hội trù bị, ngày 14/2 tổ chức Đại hội chính thức.

 

Hoàng Thủy

Đài TT - TH Hưng Hà

 

 

Đọc 145 lượt
Đánh giá mục này
(1 Bỏ phiếu)
Xuất bản trong Xây dựng Đảng