Sắt son một lòng theo Đảng

       Mùa Xuân, mùa của sự sống và hồi sinh của vạn vật. Đảng ta được thành lập ngày 3-2-1930 - đúng vào thời khắc giao hoà giữa đất trời và lòng người có thể là sự ngẫu nhiên, cũng có thể là sự lựa chọn mang tính quy luật, tính lịch sử. Đất nước bước vào Xuân, chúng ta càng tự hào về Đảng Cộng sản Việt Nam đã mang lại mùa xuân độc lập, tự do cho dân tộc và ấm no hạnh phúc cho Nhân dân.

 

         Năm nay, Đảng ta 90 tuổi cũng là 90 mùa Xuân Đảng đã chiến đấu không ngừng cho hòa bình, độc lập của dân tộc, tự do, hạnh phúc và ấm no của Nhân dân. Từ khi có Đảng, Nhân dân ta đã bước sang trang mới với đường lối lãnh đạo, đưa đất nước đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Cách mạng tháng Tám năm 1945 thành công - Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà ra đời đã xoá bỏ chế độ thực dân, nửa phong kiến, mở ra kỷ nguyên mới cho dân tộc Việt Nam. Một Đảng mới 15 tuổi đã lãnh đạo nhân dân đánh đuổi đế quốc xừng xỏ nhất lúc bấy giờ. Nước Việt Nam có quyền được tự do và độc lập. Quyền đó không ai có thể chối cãi được. Chiến thắng Điện Biên Phủ lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu đã xóa bỏ dứt điểm sự xâm lược của Thực dân Pháp trên đất nước ta. Bằng chính cương, sách lược đúng đắn và tập hợp của cả dân tộc, Đảng cộng sản Việt Nam đã lãnh đạo nhân dân ta chiến thắng đế quốc Mỹ với đại thắng mùa Xuân năm 1975; đất nước vang khúc ca khải hoàn, non sông thu về một mối.

       Trong công cuộc đổi mới, Đảng đã chèo lái con thuyền cách mạng Việt Nam tiếp tục giành thắng lợi trong sự nghiệp đổi mới đất nước, từng bước đưa đất nước quá độ lên Chủ nghĩa Xã hội.

       Đảng cộng sản Việt Nam sáng lập do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập. Hơn ai hết, ta hiểu rõ những thành quả hôm nay đều được xây đắp bằng  mồ hôi, nước mắt và máu xương của bao thế hệ cha anh. Mỗi người con đất Việt hôm nay lại nhớ về ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và nhớ đến Bác Hồ kính yêu - Người đã đem lại cho dân tộc Việt Nam một mùa xuân ấm no, hạnh phúc.

        Vững tin một lòng theo Đảng, Đảng bộ và nhân dân Hưng Hà tự hào là 1 trong 5 địa phương thành lập chi bộ Đảng đầu tiên của  tỉnh Thái Bình. Xuân Canh Tý đã về, mở ra một trang mới với Đảng bộ và Nhân dân Hưng Hà. Nhìn lại một năm qua, chúng ta càng tự hào về những thành quả mà đảng bộ và nhân dân trong huyện đã đạt được. Kinh tế -xã hội phát triển. đời sống nhân dân ngày càng cải thiện cả về vật chất và tinh thần. Chương trình thực hiện mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đã minh chứng cho sự đoàn kết, chung sức một lòng, nội bộ thống nhất của cán bộ bộ đảng viên và nhân dân Hưng Hà sắt son một lòng theo Đảng. Là địa phương đầu tiên của tỉnh Thái Bình đạt chuẩn huyện nông thôn mới năm 2016.

       Một mùa Xuân mới lại về, Đảng ta bước sang tuổi mới, càng vững tin hơn vào con đường cách mạng là đưa nước ta tiến lên Chủ nghĩa xã hội, nhân dân được ấm no, hạnh phúc, ngày càng phát triển sánh vai với các cường quốc năm châu như lời Bác Hồ hằng mong ước./.

 

Trúc Lành

Đài TT – TH Hưng Hà

 

Đọc 123 lượt
Đánh giá mục này
(1 Bỏ phiếu)
Xuất bản trong Xây dựng Đảng