BTV Huyện ủy tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020

Sáng ngày 15/1, BTV Huyện ủy tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020. Đồng chí Đặng Thanh Giang - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, đồng chí Nguyễn Văn Huy – Bí thư Huyện ủy, đồng chí Nguyễn Trọng Lộ - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, đồng chí Nguyễn Xuân Dương – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, các đồng chí Ủy viên BTV Huyện ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ huyện dự hội nghị.

 

Các đại biểu dự hội nghị 

Đồng chí Nguyễn Trọng Lộ - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện báo cáo kết quả công tác đảng năm 2019

Năm 2019, BCH Đảng bộ huyện, BTV Huyện ủy đã tập trung chỉ đạo đưa các nghị quyết, chương trình hành động vào thực hiện và đề ra các chủ trương, kế hoạch, nhiệm vụ, các giải pháp để lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện các mặt công tác. Ban hành 2 quy định, 56 kế hoạch, 1 đề án, 4 chỉ thị, 27 thông báo, 187 quyết định chỉ đạo trên các lĩnh vực kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh, công tác xây dựng đảng. Kinh tế duy trì mức tăng trưởng khá, tổng giá trị sản xuất tăng 12,82% so với năm 2018. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực. Công tác xây dựng nông thôn mới được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thiện và nâng cao các tiêu chí NTM của huyện và các xã. Xã Hồng Minh, Hồng An hoàn thành các tiêu chí nông thôn mới nâng cao. Đẩy nhanh tiến độ lập dự án điều chỉnh quy hoạch chung thị trấn Hưng hà và thị trấn Hưng Nhân, chỉnh trang đô thị, xây dựng và thực hiện đề án đặt tên đường, tên phố, đánh số nhà trên địa bàn 2 thị trấn.Lĩnh vực văn hóa, xã hội đạt kết quả tích cực, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Công tác xây dựng đảng tiếp tục được đổi mới, khẳng định vị trí then chốt trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ. Thường xuyên làm tốt công tác giáo dục tư tưởng chính trị gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị. Chú trọng công tác xây dựng đội ngũ đảng viên, củng cố, sắp xếp lại các tổ chức cơ sở đảng. năm 2019, toàn huyện có 12 tổ chức đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Làm tốt công tác kiểm tra, giám sát, phòng chống tham nhũng, lãng phí. Đẩy mạnh phong trào dân vận khéo. Thực hiện tốt việc chỉ đạo đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020 – 2023, chuẩn bị đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025.

 

Đồng chí Đặng Thanh Giang - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng ban dân vận Tỉnh ủy phát biểu tại hội nghị

 

Về dự và phát biểu tại hội nghị, đồng chí Đặng Thanh Giang - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng ban dân vận Tỉnh ủy ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà đảng bộ huyện Hưng Hà đạt được trtong năm 2019, về nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí Trưởng ban dân vận Tỉnh ủy nêu rõ, năm 2020 là năm quan trọng tổ chức đại hội đảng các cấp tiến tới đại hội XIII của Đảng do vậy cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nông dân thực hiện nghiêm túc kỷ cương lịch thời vụ. Thực hiện đúng, đủ, công khai, công bằng trong tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ. Giữ gìn an ninh trật tự trước trong và sau Tết Nguyên đán Canh Tý, lễ hội đầu năm. Tăng cường kỷ cương, kỷ luật, vai trò trách nhiệm của cấp ủy trong lãnh đạo, chỉ đạo các nhiệm vụ chính trị. Làm tốt  công tác cải cách hành chính theo 5 tại chỗ. Tăng cường đối thoại với nhân dân. Giải quyết đơn thư khiếu nại của công dân. MTTQ và các đoàn thể nhân dân phát huy vai trò trong đẩy mạnh các phong trào thi đua, củng cố niềm tin trong nhân dân.

 

Đồng chí Nguyễn Văn Huy – Bí thư Huyện ủy phát biểu kết luận hội nghị

 

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Huy – Bí thư Huyện ủy đánh giá cao sự chung sức, đồng lòng của toàn đảng bộ và nhân dân trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị và công tác đảng năm 2019. Về nhiệm vụ năm 2020, đồng chí Bí thư Huyện ủy nhấn mạnh:  Năm 2020, tập trung chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ, Chi bộ trực thuộc Huyện uỷ, tiến tới tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 theo đúng kế hoạch đề ra. Tăng cường hơn nữa sự lãnh đạo, chỉ đạo công tác chính trị tư tưởng và rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng; đặc biệt là giáo dục, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên về mục tiêu lý tưởng cách mạng; kiên định mục tiêu chủ nghĩa xã hội, độc lập dân tộc; thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, của Tỉnh uỷ, của Huyện uỷ; trong đó chú trọng thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khoá 11, khoá 12 gắn với Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị theo chủ đề 2020. Phát động các phong trào thi đua sôi nổi thiết thực, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020. Đẩy mạnh tuyên truyền nhân rộng các gương điển hình thi đua, nhất là những điển hình trong cán bộ, đảng viên ở các tổ chức đảng; các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân Canh Tý gắn với kỷ niệm 90 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Làm tốt hơn nữa công tác xây dựng Đảng về tổ chức, cán bộ, với trọng tâm tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp lớn trong Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII. Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ mà hạt nhân là cán bộ lãnh đạo đồng bộ, có chất lượng, có phẩm chất đạo đức tốt, vững vàng về chính trị, tư tưởng, năng lực đáp ứng yêu cầu trong thời kỳ mới. Tiếp tục đổi mới, triển khai đồng bộ các khâu của công tác cán bộ. Nêu cao trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong việc nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và đảng viên. Đẩy mạnh công tác phát triển đảng viên, chú trọng đảng viên là người có đạo và trực tiếp sản xuất. Thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ. Nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát. Trong công tác dân vận cần tăng cường đổi mới hơn nữa phương thức hoạt động, tiếp tục đẩy mạnh theo hướng gần dân, sâu sát cơ sở, tăng cường thực hiện các hoạt động đối thoại trực tiếp với nhân dân của người đứng đầu cấp uỷ, chính quyền. Phát huy và thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở, đề cao vai trò của quần chúng nhân dân. Tập trung thực hiện tốt các chủ trương của Đảng về công tác dân vận trong tình hình mới, Quy chế giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội; Quy định Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Trong công tác nội chính cần tiếp tục tập trung tham mưu những chủ trương, cơ chế, chính sách thuộc lĩnh vực nội chính và phòng, chống tham nhũng; đẩy mạnh công tác tham mưu nâng cao chất lượng hoạt động của các cơ quan nội chính và việc cải cách tư pháp; quan tâm công tác theo dõi, nắm bắt tình hình và tham mưu phối hợp giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo, các vụ việc tồn đọng, kéo dài, dư luận xã hội đặc biệt quan tâm. Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng. Bổ sung, hoàn thiện các quy chế, quy định theo hướng phân công, phân nhiệm rõ ràng, đề cao trách nhiệm cá nhân; nâng cao tính chủ động, sáng tạo, tự chịu trách nhiệm của từng ngành, từng cấp, từng địa phương; thực hiện đúng nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình; tập trung về cơ sở, lãnh đạo toàn diện nhưng có trọng tâm, trọng điểm, với quyết tâm đạt kết quả cao nhất. Kiên quyết xử lý và kịp thời các trường hợp cán bộ, công chức phẩm chất đạo đức kém, thiếu tinh thần trách nhiệm, vô cảm đối với công việc; lợi dụng chức vụ để nhũng nhiễu, phiền hà, gây bất bình cho nhân dân. Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính trong Đảng, cải tiến phong cách, lề lối làm việc.

Đồng chí Nguyễn Văn Huy – Bí thư Huyện ủy khen thưởng cho các tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

Đồng chí Nguyễn Trọng Lộ - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, đồng chí Nguyễn Xuân Dương – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBNĐ huyện tặng giấy khen cho các tập thể thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng năm 2019

 

Nhân dịp này, BTV Huyện ủy Hưng Hà khen thưởng 26 tập thể hoàn thành  xuất sắc nhiệm vụ và thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng năm 2019./.

Trúc Lành

Đài TT – TH Hưng Hà

Đọc 229 lượt
Đánh giá mục này
(0 bỏ phiếu)
Xuất bản trong Xây dựng Đảng