Ủy ban MTTQ xã Phúc Khánh triển khai nhiệm vụ năm 2020, và lấy ý kiến nhân dân tham gia dự thảo văn kiện đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020 – 2025

Chiều ngày 10/1, Ủy ban MTTQ xã Phúc Khánh triển khai nhiệm vụ năm 2020, và lấy ý kiến nhân dân tham gia dự thảo văn kiện đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Hội  nghị  triển  khai  công tác năm 2020 của Ủy ban MTTQ xã Phúc Khánh

Đồng chí Phạm Thanh Tùng – Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Phúc Khánh triển khai lấy ý kiến nhân dân tham gia dự thảo văn kiện đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020 – 2025

Năm 2019, Ủy ban MTTQ xã Phúc Khánh đã làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân, củng cố và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, nhân dân chấp hành tốt chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, quy định của địa phương, đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện các phong trào thi đua yêu nước như phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. 6/6 thôn giữ danh hiệu văn hóa, trên 75% số hộ gia đình văn hóa. Xây dựng chàu cảnh 4 gương mẫu, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền.

Năm 2020, Ủy ban MTTQ xã Phúc Khánh tiếp tục tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện các phong trào thi đua chào mừng đại hội đảng các cấp tiến tới đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Trước mắt thực hiện nghiêm luật 14, Nghị định 36, đảm bảo an ninh trật tự, ATGT Tết Canh Tý và tổ chức lấy ý kiến nhân dân tham gia vào dự thảo báo cáo chính trị đại hội đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020 – 2025./.

Trúc Lành

Đài TT – TH Hưng Hà

Đọc 242 lượt
Đánh giá mục này
(0 bỏ phiếu)
Xuất bản trong Xây dựng Đảng