Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện tổng kết công tác giáo dục lý luận chính trị năm 2019; triển khai nhiệm vụ năm 2020

       Sáng ngày 10/1, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác giáo dục lý luận chính trị năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020.Đ/c Bùi xuân Phóng - Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Giám đốc Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện; Lãnh đạo các ban, đoàn thể của huyện; Các đồng chí Phó bí thư Đảng ủy xã – thị trấn; Bí thư Đảng ủy, chi ủy trực thuộc Huyện ủy dự hội nghị.

 Các đại biểu dự hội nghị

 Đ/c Bùi xuân Phóng - Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Giám đốc Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện phát biểu tại hội nghị.

 Đ/c Nguyễn Quang Sáng - Phó Giám đốc Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện báo cáo công tác giáo dục lý luận chính trị năm 2019.

      Năm 2019, năm đầu tiên thực hiện mô hình trưởng ban Tuyên giáo đồng thời làm Giám đốc Trung tâm. Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện đã kiện toàn bộ máy để ổn định hoạt động chuyên nghiệp. Cơ sở vật chất phục vụ công tác giảng dạy được quan tâm đáp ứng yêu cầu tình hình mới. Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện đã triển khai nội dung học tập, phương pháp giảng dạy đổi mới bảo đảm tính hiện đại gắn kết với truyền thống. Chất lượng công tác bồi dưỡng, giáo dục lý luận chính trị được nâng cao. Do vậy tư tưởng, nhận thức của cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân được nâng lên, góp phần tích cực vào thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế xã hôi tại địa phương. Năm 2019, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện đã tổ chức 72 lớp với trên 9.000 lượt học viên tham gia, đạt 140,9% kế hoạch. Một số  chương trình vượt chỉ tiêu mở mức cao như: Chương trình hội nhập Quốc tế, bối dưỡng vấn đề dân tộc, chính sách dân tộc của Đảng và Nhà nước, , bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ cho cán bộ MTTQ và các đoàn thể….

       Tại hội nghị các đại biểu đã thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến góp phần nâng cao chất lương đào tạo chính trị tại địa phương.

      Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Bùi Xuân Phóng - Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Giám đốc Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện ghi nhận, biểu dương những kết quả trong công tác giáo dục lý luận chính trị năm 2019. Về nhiệm vụ năm 2020, đồng chí Giám đốc Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện nêu rõ: Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện tiếp tục bám sát sự chỉ đạo, hướng dẫn của TW, ban Tuyên Giáo tỉnh ủy, BTV Huyện ủy và thực tiễn yêu cầu công tác giáo dục lý luận chính trị. Bổ sung một số nội dung mới vào chương trình giáo dục lý luận chính trị năm 2020. Tăng cường và phối hợp với các ban Đảng, các ngành, đoàn thể, các tổ chức cơ sở Đảng xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị năm 2020 đảm bảo nghiêm túc, hiệu quả cao./.

 

Nguyễn Hương

Đài TT - TH Hưng Hà

 

Đọc 90 lượt
Đánh giá mục này
(0 bỏ phiếu)
Xuất bản trong Xây dựng Đảng