Ban Thường vụ Huyện ủy thảo luận một số nội dung quan trọng

       Ngày 6/12, Ban Thường vụ Huyện ủy họp thảo luận tình hình kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2019, phương hướng năm 2020; kết quả phát triển kinh tế, xã hội năm 2019, nhiệm vụ năm 2020; kết quả thực hiện dự toán ngân sách năm 2019, tình hình thực hiện kế hoạch xây dựng cơ bản năm 2019, dự kiến ngân sách năm 2020, kế hoạch XDCB năm 2020. Tờ trình đề nghị cấp kinh phí tặng quà Tết nguyên đán Canh Tý năm 2020; Báo cáo kết quả thực hiện chương trình công tác kiểm tra, giám sát của BCH Đảng bộ huyện năm 2019; chương trình công tác kiểm tra, giám sát năm 2020 và một số nội dung quan trọng. Đồng chí Nguyễn Trọng Lộ - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện chủ trì hội nghị. Các đồng chí Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch HĐND, UBND huyện, lãnh dạo phòng, ngành liên quan dự hội nghị.

 

Đồng chí Nguyễn Trọng Lộ - Phó bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện chủ trì hội nghị

 

Toàn cảnh hội nghị

 

Đồng chí Bùi Trung Kiên - Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch UBND huyện báo cáo kết quả thực hiện phát triển kinh tế, xã hội năm 2019

       Năm 2019, Mặc dù gặp nhiều khó khăn xong, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Huyện ủy, HDND, UBND huyện sự cố gắng của các cấp, các ngành, nhân dân trong huyện, tình hình kinh tế, xã hội của huyện đạt kết quả khá toàn diện trên các lĩnh vực. Tốc độ tăng trưởng khá, nhiều chỉ tiêu đạt và vượt so với kế hoạch đề ra. Sản xuất nông nghiệp được tập trung chỉ đạo quyết liệt, năng xuất lúa dạt khá cao. Công tác phòng chống dịch tả lợn Châu Phi được triển khai thực hiện nghiêm túc, kịp thời, đến nay, 35/35 xã, thị trấn đã công bố hết dịch. Công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp tăng trưởng khá. Việc thu hút đầu tư xây dựng cơ bản hạ tầng giao thông thủy lợi, các dự án phát triển kinh tế, xã hội đạt kết quả tốt. Công tác thu ngân sách đạt và vượt chỉ tiêu dự toán tỉnh và HĐND huyện giao. Hoạt động văn hóa, thông tin, thể thao được thực hiện hiệu quả, chế độ chính sách cho người và gia đình có công được thực hiện nghiêm túc. An ninh quốc phòng được đảm bảo.

       Công tác xây dựng đảng và hệ thống chính trị thực hiện nghiêm túc. Làm tốt công tác chính trị tư tưởng, nắm chắc tình hình, định hướng tư tưởng. Thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII và Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị. Ban hành các kế hoạch chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025, tiến tới đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII; thực hiện quy trình các bước lấy ý kiến tham gia dự thảo báo cáo chính trị, chuẩn bị công tác nhân sự đại hội…

      Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận làm rõ kết quả đạt được trong phát triển kinh tế, xã hội, thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương đồng thời làm rõ những nguyên nhân, tồn tại, hạn chế. Đồng thời tham gia các ý kiến về phát triển nông nghiệp: xây dựng các mô hình lớn, liên kết, tiêu thụ  sản phẩm nông nghiệp theo hướng bền vững, phòng chống dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm, hỗ trợ sản xuất nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, giải pháp khắc phục tình trạng đất bỏ hoang, chuyển đổi đất nông nghiệp sang trồng cây, nuôi con có giá trị kinh tế cao; chỉ tiêu xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia. Công tác đấu giá quyền sử dụng đất. Công tác văn hóa, xã hội, thực hiện chính sách dân số trong ngành giáo dục. Công tác đảm bảo an ninh trật tự, giải quyết đơn thư khiếu nại của công dân; công tác chuẩn bị đại hội Đảng các cấp, tuyên truyền đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 tiến tới đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng… 

      Cũng tại hội nghị, các đại biểu đã nghe báo cáo kết quả thực hiện dự toán ngân sách năm 2019, tình hình thực hiện kế hoạch xây dựng cơ bản năm 2019, dự kiến ngân sách năm 2020, kế hoạch XDCB năm 2020. Tờ trình đề nghị cấp kinh phí tặng quà Tết nguyên đán Canh Tý năm 2020; Báo cáo kết quả thực hiện chương trình công tác kiểm tra, giám sát của BCH Đảng bộ huyện năm 2019. Tờ trình đề nghị cơ chế hỗ trợ sản xuất vụ xuân năm 2020…

 

Trúc Lành

Đài TT - TH Hưng Hà

 

Đọc 305 lượt
Đánh giá mục này
(0 bỏ phiếu)
Xuất bản trong Xây dựng Đảng