Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện Hưng Hà làm tốt công tác bồi dưỡng lý luận chính trị.

        Những năm qua, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện Hưng Hà tích cực đổi mới phương pháp giảng dạy, từng bước nâng cao hiệu quả công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, góp phần tích cực vào công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị ở địa phương.

 

 Khuôn viên Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện Hưng Hà

       Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện Hưng Hà hiện có 5 biên chế 100% có trình độ Đại học trở lên, 4 cử nhân cao cấp, 2 Trung cấp chính trị. Đội ngũ giảng viên kiêm chức gồm 12 đồng chí là trưởng, phó các ban, ngành đoàn thể của huyện. Đội ngũ giảng viên luôn đổi mới phương pháp giảng dạy, ứng dụng công nghệ thông tin vào soạn giáo án cũng như liên hệ thực tiễn cuộc sống để bài giảng thêm phong phú.

       Hàng năm, Ban Giám đốc luôn tập trung chỉ đạo đảm bảo thực hiện đầy đủ các chương trình giáo dục lý luận chính trị theo quy định, trọng tâm là các chương trình: Đào tạo sơ cấp lý luận, bồi dưỡng đối tượng kết nạp Đảng, bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới. Các lớp học tập, quán triệt nghị quyết của Đảng; các chuyên đề “giáo dục đạo đức cách mạng”, “Chủ nghĩa yêu nước  Việt Nam”, “tư tưởng Hồ Chí Minh”. Vấn đề tín ngưỡng, tôn giáo; Dân tộc và chính sách dân tộc của Đảng và nhà nước ta hiện nay.v.v..

       Ngoài ra, Trung tâm bồi dưỡng chính trị còn phối hợp với các ngành, đoàn thể của huyện tổ chức được nhiều lớp bồi dưỡng lý luận chính trị, nghiệp vụ, lớp chuyên đề phổ biến chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, công tác quốc phòng an ninh, dân số - kế hoạch hóa gia đình, nghiệp vụ kế toán ngân sách, bảo hiểm.v.v…cho hàng chục nghìn học viên.

 

 Thư viện Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện

       Để đáp ứng yêu cầu giảng dạy và học tập Trung tâm được xây dựng hội trường lớn, diện tích sử dụng trên 400m2 với trên 250 chỗ ngồi. Đầy đủ các trang thiết bị phục vụ dạy và học. Thư viện với trên 1000 cuốn sách, 2 máy chiếu đa năng phục vụ nhu cầu tìm đọc tài liệu của học viên cũng như nghiên cứu của cán bộ, giáo viên.

       Ngoài việc truyền thụ kiến thức, tại các khóa đào tạo Sơ cấp lý luận, bồi dưỡng nhận thức về Đảng và bồi dưỡng chính trị cho đảng viên mới, Trung tâm còn tổ chức cho học viên đi nghiên cứu thực tế các địa phương bạn; phối hợp với phòng văn hóa huyện tổ chức cho học viên đi học tập và tìm hiểu các di tích lịch sử, các điểm văn hóa của Huyện.  

 

 Một giờ học của lớp bồi dưỡng nhận thức về đảng cho quần chúng ưu tú khóa III

        Tháng 9 năm 2018, Trung tâm đã chọn cử được 01 giảng viên dự thi Hội thi giảng viên lý luận giỏi cấp Tỉnh và đạt giải Nhất tiếp tục đi dự thi cấp Khu vực. Tháng 10/2019, Trung tâm đã phối hợp với Ban Tuyên giáo Huyện ủy tổ chức thành công hội thi Báo cáo viên giỏi cấp huyện được Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Ban Thường vụ Huyện ủy đánh giá cao. Trên cơ sở đó đã chọn, cử được 01 Báo cáo viên tiêu biểu tham dự hội thi báo cáo viên giỏi cấp tỉnh. Ghi nhận  những kết quả mà Trung  tâm bồi dưỡng chính trị huyện Hưng Hà đạt được, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Thái Bình khen thưởng, Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen.

        Thời gian tới, Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện Hưng Hà tiếp tục chủ động xây dựng kế hoạch chuyên môn đảm bảo thiết thực, phù hợp. Làm tốt công tác phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể, các tổ chức cơ sở Đảng trong huyện  tổ chức các lớp bồi dưỡng công tấc đảng cho cán bộ, hội viên. Đổi mới phương pháp giảng dạy, nâng cao chất lượng công tác quản lý, chất lượng đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho học viên. Đẩy mạnh học tập và làm theo tư trưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với  Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”; trên cơ sở đó tiếp tục triển khai thực hiện tốt công tác giáo dục lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên; nhất là đổi mới việc quán triệt, học tập các chỉ thị, nghị quyết của Đảng; thực hiện đa dạng hóa các loại hình đào tạo, bồi dưỡng; đẩy mạnh hơn nữa việc nâng cao chất lượng dạy và học, trọng tâm là các chương trình đào tạo trình độ sơ cấp lý luận chính trị, bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đối tượng kết nạp Đảng, đảng viên mới và bồi dưỡng các chuyên đề cho cán bộ chủ chốt của xã, thị trấn và các khối đoàn thể… 

         Với sự nỗ lực, đoàn kết và quyết tâm, Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện Hưng Hà sẽ góp phần tích cực vào công tác xây dựng Đảng và xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở trong huyện ngày một trong sạch, vững mạnh, đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống./.

 

Trúc Lành

Đài TT - TH Hưng Hà

 

Đọc 207 lượt
Đánh giá mục này
(1 Bỏ phiếu)
Xuất bản trong Xây dựng Đảng