BTV Huyện ủy tổ chức Hội nghị cán bộ quán triệt triển khai kế hoạch về đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Kế hoạch kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hàng năm đối với tổ chức đảng, đảng viên

       Chiều ngày 8/11, Ban Thường vụ Huyện ủy Hưng Hà tổ chức Hội nghị cán quán triệt, triển khai kế hoạch về đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Kế hoạch kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hàng năm đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp. Đồng chí Vũ Kim Cứ - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy; Đ/c Dương Văn Lễ, Phó trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;  Đồng chí Nguyễn Trọng Lộ - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; Đồng chí Nguyễn Xuân Dương - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện. Các đồng chí Ủy viên BTV Huyện ủy, Ủy viên BCH đảng bộ huyện, Thủ trưởng các phòng, ban ngành, MTTQ, đoàn thể huyện, Thủ trưởng cơ quan Trung ương, tỉnh đóng trên địa bàn. Cán bộ chủ chốt xã, thị trấn dự hội nghị….

Các đồng chí đại biểu dự hội nghị 

 Đồng chí Nguyễn Trọng Lộ - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện triển khai Chỉ thị 35 và kế hoạch 129 của BTV Huyện ủy

 Đồng chí Nguyễn Xuân Trường - Ủy viên BTV Huyện ủy, Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy triển khai Kế hoạch kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hàng năm đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp

      Tại hội nghị các đại biểu được nghe quán triệt, triển khai Triển khai kế hoạch số 129 của BTV Huyện ủy về đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Kế hoạch số 130 kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hàng năm đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp. Nghiên cứu Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Bài viết của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Chuẩn bị và tổ chức thật tốt đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại diểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng….

 Đồng chí Vũ Kim Cứ - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy phát biểu kết luận hội nghị

        Phát biểu kết luận hội nghị, Đồng chí Vũ Kim Cứ - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy chỉ đạo: Đây là những nội dung Chỉ thị, kế hoạch quan trọng về đại hội đảng các cáp nhiệm kỳ 2020 – 2025 nên các đảng bộ, chi bộ cần quán triệt, triển khai thực hiện  nghiêm túc. Chú trọng công tác xây dựng văn kiện, báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm. Bám sát  kế hoạch của Huyện ủy để có kế hoạch, lộ trình cụ thể để thực hiện. Triển khai ngay hội nghị cán bộ xã, thị trấn tới cán bộ đảng viên chi bộ cùng vào cuộc. Về thảo luận các văn kiện đại hội Đảng lần thứ XIII, cần đảm bảo phát huy dân chủ trí tuệ tập thể. Làm tốt công tác chuẩn bị nhân sự đảm bảo về số lượng, chất lượng và cơ cấu theo Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị.

     Vể đại hội điểm tại xã Liên Hiệp và 6 đảng bộ xã, cơ quan, đơn vị bầu trực tiếp bí thư , đồng chí Bí thư Huyện ủy yêu cầu, cần chuẩn bị kỹ lưỡng, đầy đủ các điều kiện phục vụ đại hội.

      Đồng chí Bí thư Huyện ủy cũng yêu cầu các địa phương, cơ quan, đơn vị làm tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025. Song hành với đó là lãnh đạo chỉ đạo thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương. Phát động phong trào thi đua yêu nước chào mừng đại hội đảng các cấp tiến tới đại hội đại biểu lần thứ XIII của đảng. Làm tốt công tác giải quyết các vụ việc ngay tại cơ sở và làm tốt công tác định hướng cho các xã, thị trấn tổ chức đại hội chi bộ cơ sở.

      Huyện sẽ thành lập tổ công tác xuống cơ sở chỉ đạo công tác tổ chức đại hội cũng như thực hiện các nhiệm vụ chính trị. Các đồng chí trong BCH đảng bộ huyện, thủ trưởng phòng, ngành phát huy đề cao tinh thần trách nhiệm tăng cường đi cơ sở tháo gỡ khó khăn cho các địa phương để thực hiện thành công đại hội đảng các cấp.

       Về công tác kiểm điểm cuối năm, đồng chí Vũ Kim Cứ - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy chỉ đạo các chi bộ, đảng bộ cần thực hiện nghiêm túc, tránh sơ sài, qua loa. Chú trọng công tác phê bình và tự phê bình…

 

Trúc Lành

Đài TT – TH Hưng Hà

 

Đọc 105 lượt
Đánh giá mục này
(1 Bỏ phiếu)
Xuất bản trong Xây dựng Đảng