Đoàn giám sát Tỉnh ủy Thái Bình giám sát việc thực hiện Nghị quyết số 33 tại huyện Hưng Hà

      Chiều ngày 30/10, Đoàn giám sát Tỉnh ủy do đồng chí Nguyễn Hồng Chuyên - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy làm trưởng đoàn giám sát việc thực hiện Nghị quyết số 33 ngày 9/6/2014 của BCH Trung ương Đảng khóa XI về xây dựng và phát triển văn hóa con người Việt Nam  đáp ứng yêu cầu phát triển  bền vững đất nước. Tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Vũ Kim Cứ - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy; Đồng chí Nguyễn Trọng Lộ - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện. Các đồng chí Ủy viên BTV Huyện ủy; Lãnh đạo UBND huyện; Thủ trưởng các cơ quan đơn vị  liên quan dự hội nghị….

 Đồng chí Nguyễn Hồng Chuyên - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì hội nghị

 Toàn cảnh Hội nghị

 Đồng chí Nguyễn Trọng Lộ - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết 33

        Những năm qua, Huyện ủy, UBND huyện đã tập trung lãnh đao, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 33 ngày 9/6/2014 của BCH Trung ương Đảng khóa XI, góp phần khơi dạy niềm tự hào về hương, xây dựng nếp sống văn hóa mơi cho cán bộ đảng viên và nhân dân, tao động lực tinh thần to lớn thúc đẩy kinh tế, xã hội của địa phương phát triển bền vững, trọng tâm là xây dựng nông thôn mới. BCH Đảng bộ huyện ban hành Nghị quyết chuyên đề về xây dựng nếp sống văn hóa trong cán bộ đảng viên và nhân dân Hưng Hà giai đoạn 2014 – 2020 và những năm tiếp theo. Tuyên truyên bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú  về tầm quan trọng của văn hóa, xây dựng nếp sống văn hóa mới trong sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước thời kỳ mới. Xây dựng đội ngũ cán bộ đảng viên, công chức, viên chức có phẩm chất đạo đức, lối sống lành mạnh, tận tụy, hết lòng phụng sự tổ quốc, phuc vụ nhân dân, có ý thức tôn trọng pháp luật, đi đôi với kỷ luật, kỷ cương, ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống. Phong trào xây dựng các danh hiệu văn hóa tiếp tục đươc phát triển mạnh mẽ, các thiết chế văn hóa, thể thao được quan tâm đầu tư, xây dựng. Năm 2018, toàn huyện có 91,3% gia đình, 52,9% dòng họ, 87,6%  khu dân cư văn hóa. 27/33 xã đạt danh hiệu xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới, 2 thị trấn tiếp tục phấn đấu đạt danh hiệu thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị. Các đảng ủy, chi ộ trực thuộc Huyện ủy, MTTQ và các đoàn thể chính trị xã hội huyện, các xã, thị trấn đẩy mạnh việc học tập và làm tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và thực hiện Nghị quyết  Trung ương 4 khóa XI, XII….

       Về nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động văn hóa: Toàn huyện có 175 lễ hội, 2 lễ hội đưa vào danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, 1 di tích quốc gia đặc biệt. Các lễ hội diễn ra đúng quy định và thực hiện nếp sống văn minh, tạo sự hài lòng và ấn tượng tốt đẹp trong lòng du khách.

       Tại hội nghị các đại biểu đã tham gia các ý kiến về những việc đã, đang và sẽ thực hiện Nghị quyết 33 của huyện, yếu tố con người trong xây dựng nền văn hóa trong đó lấy con người là trung tâm, xây dựng nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội, xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư, phong trào xây dựng gia đình, dòng họ, cơ quan, đơn vị, khu dân cư văn hóa, đảm bảo an ninh trật tự, phát triển kinh tế đi đôi với xây dựng văn hóa, giải pháp thực hiện thời gian tới…

 Đồng chí Vũ Kim Cứ - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy tiếp thu ý kiến của đoàn giám sát

         Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Vũ Kim Cứ - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy nêu rõ: Xây dựng văn hóa là nhiệm vụ quan trọng, trong đó xây dựng đời sống văn hóa, lấy con người là trung tâm, khơi dạy nét đẹp văn hóa quê hương, đất nước. Gắn xây dựng văn hóa với xây dựng nông thôn mới. Đăc biệt trong nhiệm kỳ tới, huyện Hưng Hà tiếp tục xây dựng lộ trình đưa du lịch trở thành mũi nhọn trong phát triển kinh tế nhưng cũng là để bảo tồn, quảng bá về mảnh đất, con người Hưng Hà. Đồng chí Bí thư Huyện ủy, đề nghị tỉnh quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo để huyện Hưng Hà xây dựng, nâng cấp các hạng mục công trình di tích lịch sử…

Đồng chí Nguyễn Hồng Chuyên - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy kết luận buổi làm việc.

         Kết luận buổi làm việc Đồng chí Nguyễn Hồng Chuyên - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy làm trưởng đoàn giám sát nêu rõ: Huyện Hưng Hà đã thực hiện rất rõ nét Nghị quyết 33 của BCH Trung ương Đảng. Nhận thức về văn hóa của người Hưng Hà khác biệt so với địa phương khác bởi Hưng Hà là vùng đất cổ. Cấp ủy, chính quyền hiểu rõ được vai trò của  văn hóa tới phát triển của địa phương. Vai trò của xây dựng nông thôn mới với xây dựng nếp sống văn hóa, thay đổi nếp nghĩ, cách làm của mỗi người dân. Bảo tồn những nét đẹp văn hóa quê hương như: xây dựng Chỉ thị về bảo tồn cây cổ thụ, bảo tồn ao  và giếng làng, đình chùa…

      Đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cũng nêu rõ những tồn tại, hạn chế trong thực hiện Nghị quyết 33. Thời gian tới, đồng chí đề nghị huyện Hưng Hà cần làm rõ nét hơn về nhận thức của đội ngũ cán bộ về văn hóa. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền và rà soát lại việc thực hiện Nghị quyết 33 của BCH Trung ương Đảng, Nghị quyết 04 của Tỉnh ủy để thay đổi đời sống dân sinh, nâng cao dân trí, dân tâm, dân luật, dân chủ, dân quyền.

 

Trúc Lành

Đài TT – TH Hưng Hà

Đọc 170 lượt
Đánh giá mục này
(1 Bỏ phiếu)
Xuất bản trong Xây dựng Đảng