Đoàn giám sát Tỉnh ủy làm việc với BTV Huyện ủy về việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 33 của BCH Trung ương Đảng khóa XI về xây dựng và phát triển văn hóa con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững của đất nước

       Sáng ngày 29/10, Đoàn giám sát Tỉnh ủy Thái Bình do đồng chí Hoàng Văn Tiệp - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy làm Phó trưởng đoàn làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Hưng Hà về việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 33 ngày 9/6/2014 của BCH Trung ương Đảng khóa XI về xây dựng và phát triển văn hóa con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững của đất nước của xã Hồng An, xã Duyên Hải. Tiếp và làm việc với đoàn có Đồng chí Nguyễn Trọng Lộ - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, các đồng chí Chủ nhiệm ủy ban Kiểm tra Huyện ủy, Chánh văn phòng Huyện ủy, Trưởng phòng Văn hóa – thông tin  huyện và lãnh đạo xã Hồng An, Duyên Hải….

 Đ/c Hoàng Văn Tiệp - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy làm Phó trưởng đoàn làm việc với BTV Huyện ủy Hưng Hà

 Đ/c Nguyễn Trọng Lộ - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện tiếp và làm việc với đoàn giám sát

 Toàn cảnh Hội nghị

 Đ/c Nguyễn Văn Vê – Bí thư Đảng ủy xã Duyên Hải báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết 33 của BCH Trung ương Đảng khóa XI

       Thực hiện Nghị quyết 33 của BCH Trung ương Đảng, xã Duyên Hải  đã bám sát vào các nội dung của Nghị quyết và xây dựng chương trình hành động của Đảng ủy, làm tốt công tác triển khai, quán triệt và tuyên truyền sâu rộng trong toàn đảng bộ, cán bộ, đảng viên. Thông qua thực hiện Nghị quyết đã khơi dạy và phát huy phẩm chất quý báu của văn hóa Việt Nam, nêu cao tinh thần yêu quê hương, đất nước, ý thức tập thể, trách nhiệm cộng đồng của cán bộ đảng viên và nhân dân trong xã, các phong trào thi đua yêu nước của địa phương. Thực hiện hiệu quả việc xây dựng nếp sống văn hóa khu dân cư, cơ quan, đơn vị. Phát huy những giá trị văn hóa vật thể và phi vật thể. Năm 2019, xã Duyên Hải có 100% số thôn đạt thôn văn hóa, 33 dòng họ, 96,9 % gia đình văn hóa.Công tác trùng tu, tôn tạo, bảo tồn các di sản văn hóa và tổ chức lễ hội đã phát huy thuần phong, mỹ tục của quê hương. Các thiết chế văn hóa được chú trọng.

Đ/c Trần Hữu Sơn - Bí thư Đảng ủy xã Hồng An báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết 33 của BCH Trung ương Đảng khóa XI

      Sau 5 năm thực hiện Nghị quyết 33 ngày 9/6/2014 của BCH Trung ương Đảng khóa XI về xây dựng và phát triển văn hóa con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững của đất nước tại xã Hồng An các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao được đầu tư phát triển. Phong tục, tập quán tốt đẹp được giữ gìn, các phong tục tập quán lạc hậu từng bước được xóa bỏ, thay vào đó là lối sống lành mạnh, văn minh. Môi trường văn hóa được cải thiện, thiết chế văn hóa được quan tâm đầu tư gắn với xây dựng nông thôn mới. Công tác quản lý nhà nước về văn hóa được tăng cường, tùng bước bảo tồn và các giá trị văn hóa truyền thống. Duy trì sinh hoạt trong khu dân cư, cơ quan đơn vị, xây dựng chi bộ thôn làng, cơ quan trong sạch, vững mạnh. Kết quả, 90 % gia đình, dòng họ, thôn làng đạt danh hiệu văn hóa.

      Tại Hội nghị, các đại biểu đã tham gia các ý kiến về xây dựng nếp sống văn hóa trong các trường học, công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo, các văn bản ban hành thực hiện về văn hóa, vai trò của cấp ủy, chính quyền, công tác thi đua khen thưởng xây dựng nếp sống văn hóa, quản lý, khai thác, sử dụng các thiết chế văn hóa, tình hình tệ nạn xã hội và tội phạm , quản lý các di tích lịch sử, quản lý lễ hội, những khó khăn, vướng mắc của các địa phương trong thực hiện Nghị quyết, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, thực hiện pháp lệnh dân chủ ở cơ sở, xây dựng khu dân cư kiểu mẫu, nghĩa trang kiểu mẫu…

 

Trúc Lành

Đài TT – TH Hưng Hà

 

 

Đọc 125 lượt
Đánh giá mục này
(1 Bỏ phiếu)
Xuất bản trong Xây dựng Đảng