Tiểu ban Văn kiện Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVI tổ chức họp , nghe Tổ giúp việc Tiểu ban văn kiện báo cáo Dự thảo báo cáo chính trị lần 2 trình Ban chấp hành Đảng bộ huyện

       Chiều ngày 22/10, Tiểu ban Văn kiện Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVI tổ chức họp, nghe Tổ giúp việc Tiểu ban văn kiện báo cáo Dự thảo báo cáo chính trị lần 2 trình Ban chấp hành Đảng bộ huyện. Đồng chí Vũ Kim Cứ - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Trưởng Tiểu ban Văn kiện Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVI chủ trì hội nghị; Đ/c Nguyễn Trọng Lộ - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; Đ/c Bùi Xuân Phóng - Uỷ viên BTV Huyện ủy, Trưởng Ban tuyên giáo Huyện ủy, Giám đốc Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện; Các đồng chí trong Tổ giúp việc Tiểu ban Văn kiện; Thủ trưởng 1 số phòng, ban của huyện đã tới dự....

Đ/c Vũ Kim Cứ - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy phát biểu kết luận hội nghị.

         

Đ/c Nguyễn Trọng Lộ - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện phát biểu tại hội nghị.

         

Đ/c Bùi Xuân Phóng - Uỷ viên BTV Huyện ủy, Trưởng Ban tuyên giáo Huyện Uỷ, Giám đốc Trung tâm bồi dưỡng Chính trị huyện báo cáo về phương pháp, bố cục, kết cấu Dự thảo báo cáo chính trị lần 2 trình Ban chấp hành Đảng bộ huyện.

          Sau khi nghe Tổ giúp việc Tiểu ban văn kiện Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVI báo cáo về phương pháp, bố cục, kết cấu báo cáo Dự thảo báo cáo chính trị lần 2 trình Ban chấp hành Đảng bộ huyện, các đại biểu đã tham gia đóng góp ý kiến, tập trung nhấn mạnh về một số vấn đề trọng tâm như: bố cục báo cáo chính trị cần ngắn gọn, rõ, tránh trùng lặp, phải có tính kế thừa, đổi mới, sáng tạo, phát triển, bao quát được các vấn đề và hạn chế các phần chú giải. Các đại biểu cũng đề nghị cần chỉnh sửa một số từ, cụm từ sao cho chính xác, phù hợp với chủ đề cũng như thêm bớt các mục và xây dựng chỉ tiêu trong báo cáo chính trị đảm bảo thể hiện đầy đủ các nội dung

       Phát biểu kết luận hội nghị, Đồng chí Vũ Kim Cứ - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Trưởng Tiểu ban Văn kiện Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVI để nghị các thành viên tổ giúp việc tiểu ban văn kiện, Lãnh đạo các cơ quan, phòng ban của huyện phát huy tinh thần, trách nhiệm, tập trung nghiên cứu, xây dựng các mục chỉ tiêu phấn đấu và đánh giá kết quả nhiệm kỳ đại hội theo số liệu năm 2016 – 2020. Về phương hướng, nhiệm vụ cần tập trung cập nhật các chỉ tiêu theo hướng dẫn của tỉnh, có giải trình các chỉ tiêu, cách hành văn trong báo cáo; hoàn nội dung chủ đề theo hướng đảm bảo tính khái quát nêu bật mục tiêu cần thực hiện trong thời gian tới; trong đó, có những thành tố quan trọng về xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu; đẩy mạnh phát triển công nghiệp, thương mại dịch vụ, xây dựng đô thị văn minh và chuyển đổi mạnh cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa. Đồng chí Bí thư Huyện ủy cũng yêu cầu các thành viên Tổ giúp việc Tiểu ban Văn kiện phát huy vai trò, trách nhiệm được giao, tiếp thu các ý kiến góp ý của các đại biểu; Đồng thời, tích cực, chủ động đề xuất, đóng góp ý kiến để hoàn thiện dự thảo báo cáo chính trị trình Ban chấp hành Đảng bộ huyện.

 

Hoàng Thủy

Đài TT – TH Hưng Hà

Đọc 212 lượt
Đánh giá mục này
(4 bỏ phiếu)
Xuất bản trong Xây dựng Đảng