Thường trực Huyện ủy tổ chức Hội nghị giao ban công tác Tư tưởng và Khoa giáo quý III, triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác Tư tưởng và công tác Khoa giáo quý IV năm 2019.

      Chiều ngày 10/10, Thường trực Huyện ủy tổ chức Hội nghị giao ban công tác Tư tưởng và Khoa giáo quý III, triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác Tư tưởng và công tác Khoa giáo quý IV năm 2019. Đồng chí Nguyễn Trọng Lộ - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện chủ trì Hội nghị. Đồng chí; Đồng chí Bùi Xuân Phóng - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Giám đốc Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện; đại diện lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng; Văn phòng Huyện ủy; Thủ trưởng cơ quan, đơn vị thuộc khối Tư tưởng và khối Khoa giáo đã tới dự….

 

 Các đại biểu dự Hội nghị giao ban công tác Tư tưởng và Khoa giáo quý III

      Quý III, Ban Tuyên giáo Huyện ủy đã phối hợp với các đơn vị trong khối làm tốt công tác tuyên truyền, định hướng tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và nhân dân về tình hình chính trị, kinh tế - xã hội  trong nước và quốc tế, qua đó tạo sự đoàn kết, thống nhất trong đảng, sự đồng thuận cao trong nhân dân. Trong lĩnh vực tư tưởng, chính trị đã tuyên truyền, định hướng thông tin, tư tưởng tập trung vào những nhiệm vụ trọng tâm như: Thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 04, Công điện số 06 của UBND tỉnh về việc tăng cường các biện pháp xử lý tái lấn chiếm , xử dụng trái phép vỉa hè, lòng lề đường , hành lang an toàn giao thông đường bộ; hưởng ứng cuộc vận động ủng hộ Quỹ đền ơn đáp nghĩa động viên các gia đình chính sách nhân kỷ niệm 72 năm ngày thương binh liệt sỹ 27/7. làm tốt công tác tuyên truyền phòng chống dịch tả lợn Châu Phi, công tác phòng chống thiên tai, bảo vệ môi trường…

      Trong công tác Khoa giáo quý III, các khối đã bám sát kế hoạch công tac . Tuyên truyền, quán triệt các Nghị quyết, Chỉ thị của Bộ chính trị về định hướng, hoàn thiện thể chế, chính sách , nâng cao chất lượng, hiệu quả, hợp tác đầu tư nước ngoài đến năm 2030; các Kết luận của Ban Bí thư TW và Nghị quyết của Tỉnh ủy về “ Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo phát triển đàn trâu, bò thương phẩm theo chuỗi liên kết giai đoạn 2019 – 2025 và những năm tiếp theo”. Ban Tuyên giáo Huyện ủy đã phối hợp với các đơn vị trong khối làm tốt công tác tuyên truyền , phổ biến kiến thức về khoa học, công nghệ , môi trường , chăm sóc, giáo dục và bảo bệ trẻ em; công tác y ế, dân số - KHHGĐ, đẩy mạnh các phong trào thi đua lập thành tích chào mừng các ngày lễ, kỷ niệm của ngành, địa phương, đất nước…

     Tại Hội nghị, các đại biểu cơ bản nhất trí với nội dung dự thảo báo cáo công tác tư tưởng và khoa giáo quý III, đồng thời tham gia đóng góp một số ý kiến đề nghị: Huyện ủy – UBND huyện tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo việc sử dụng tín dụng đen, xây dựng và bổ sung thiết chế trong quá trình đấu giá quyền sử dụng đất tạo điều kiện cho nhân dân địa phương trong việc đấu giá đất. Tăng cường phối hợp xử lý các trường hợp học sinh sử dụng xe máy khi tham gia giao thông. Tuyên truyền, vận động đẩy nhanh tiến độ cày lật đất những diện tích không trồng cây vụ đông.…

 

 Đồng chí Nguyễn Trọng Lộ - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện phát biểu kết luận Hội nghị

       Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Trọng Lộ - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện đã ghi nhận và biểu dương những kết quả về công tác tư tưởng, khoa giáo của các đơn vị trong khối đạt được trong Quý III năm 2019, đồng thời cũng chỉ ra một số những tồn tại, yếu kém trong công tác tư tưởng, khoa giáo của một số đơn vị, khối để nhìn nhận, đánh giá và rút kinh nghiệm trong thời gian tới. Về nhiệm vụ trọng tâm quý IV, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy yêu cầu: Ban Tuyên giáo Huyện ủy tiếp thu các kiến phát biểu của đại biểu để hoàn chỉnh báo cáo. Xác định nhiệm vụ trọng tâm của huyện trong 3 tháng cuối năm tập trung vào việc: Lãnh đạo chỉ đạo đẩy mạnh phát triển kinh tế- xã hội hoàn thànhvà vượt mục tiêu đã đề ra, chuẩn bị mọi điều kiện phục vụ đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020- 2025 trong đó tập trung hoàn thành các chỉ tiêu giải quyết các đơn thư, khiếu nại tố cáo của công dân, tập trung phát triển kinh tế xã hội, chuẩn bị tốt công tác nhân sự phục vụ đại hội, chuẩn bị tốt cho đại hội chi bộ, giải quyết nợ đọng xây dựng cơ bản trong xây dựng nông thôn mới. Chuẩn bị cho công tác giao nhận quân vào đầu năm 2020. Tăng cường sựu lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền với việc ổn định dư luận, tuyên truyền vận động đẩy nhanh tiến độ cày lật đất. Tích cực đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ làm công tác tư tưởng, trong đó đặc biệt chú trọng đến việc đào tạo đội ngũ báo cáo viên tại cơ sở. Nêu cao vai trò gương mẫu của cán bộ, đảng viên trong việc thực hiện các nhiệm vụ và giải quyết các vấn mắc ở cơ sở. Phát huy thế chủ động trong mặt trận tư tưởng, lên án những tư tưởng lệch lạc và nêu gương những gương điển hiển tiên tiến trong việc thực hiện các nhiệm vụ ở địa phương.

 

Nguyễn Thuần

Đài TT - TH Hưng Hà

 

 

 

Đọc 274 lượt
Đánh giá mục này
(0 bỏ phiếu)
Xuất bản trong Xây dựng Đảng