Thường trực Huyện ủy tổ chức Hội nghị Ban Thường vụ Huyện ủy thảo luận và thống nhất một số nội dung.

      Ngày 8/10, Thường trực Huyện ủy tổ chức Hội nghị Ban Thường vụ Huyện ủy thảo luận và thống nhất một số nội dung: Tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm 2019, nhiệm vụ giải pháp 3 tháng cuối năm. Báo cáo tình hình thu chi ngân sách 9 tháng đầu năm, nhiệm vụ giải pháp những tháng cuối năm. Dự thảo lần 2 báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 – 2025.  Đồng chí Vũ Kim Cứ - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy; Đồng chí Nguyễn Trọng Lộ - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện. Đồng chí Nguyễn Xuân Dương - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; Các đồng chí trong BTV Huyện ủy, lãnh đạo HĐND, UBND huyện, thủ trưởng phòng, ban, ngành liên quan dự hội nghị…..

 Toàn cảnh hội nghị

     9 tháng đầu năm tình hình kinh tế, xã hội huyện đạt được những kết quả quan trọng, kinh tế tăng trưởng khá, tổng giá trị sản xuất tăng 11,02% so với cùng kỳ.. Trong đó sản xuất công nghiệp và xây dựng tăng 17,68%, thương mại dịch vụ tăng 7,16%.  Huyện tiếp tục tập trung chỉ đạo xã Hồng An, Hồng Minh hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới nâng cao. Xã Tiến Đức, Liên Hiệp rà soát các tiêu chí nông thôn mơi theo Quyết định 09 của UBND tỉnh. Công tác quản lý tài chính, ngân sách đạt được kết quả tốt. Tổng thu ngân sách nhà nước ước thực hiện gần 937 tỷ đồng. Lĩnh vực văn hóa, xã hội có nhiều tiến bộ, an sinh xã hội được đảm bảo, sự nghiệp giáo dục, văn hóa, thể thao, thông tin tuyên truyền tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động. Công tác quốc phòng, an ninh được tăng cường, xây dựng đảng, chính quyền và các đoàn thể nhân dân được nâng lên.

 Đồng chí Bùi Xuân Phóng - Ủy viên BTV Huyện ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Giám đốc Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện, tổ trưởng Tiểu ban Văn kiện Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVI báo cáo kết quả tổng hợp ý kiến tham gia vào dự thảo báo cáo chính trị tại đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVI

         Về Nội dung Dự thảo lần 2 báo cáo chính trị của BCH Đảng bộ huyện khóa XV tại Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XVI (Nhiệm kỳ 2020 – 2025). Đánh giá tổng quát 5 năm thực hiện nghị quyết đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XV, nhiệm kỳ 2015 - 2020, đánh giá tổng quát, nguyên nhân và kinh nghiệm và những nhiệm vụ giải pháp chủ yếu. Báo cáo kết quả tổng hợp ý kiến tham gia vào dự thảo báo cáo chính trị tại đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVI. Tại hội nghị, các đại biểu đã tham gia các ý kiến: Phát triển nông nghiệp, nuôi cá lồng trên sông, phòng chống dịch tả lợn Châu Phi, xây dựng nông thôn mới nâng cao, thu chi ngân sách; công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, các dự án đầu tư, quân sự quốc phòng địa phương, quản lý thu chi trong các trường học, chất lượng giáo dục, vai trò trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức,…

      Về dự thảo lần 2 báo cáo chính trị tại đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVI các đại biểu tham gia các ý kiến về các chỉ tiêu đại hội, cập nhật số liệu đảm bảo tính thời sự, xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, xây dựng đô thị văn minh tại 2 thị trấn…

 Đồng chí Nguyễn Trọng Lộ - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện phát biểu tại hội nghị

 Đồng chí Vũ Kim Cứ - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy kết luận hội nghị

       Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Vũ Kim Cứ - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy đánh giá cao những kết quả đạt được đồng thời nêu những tồn tại, hạn chế cần khắc phục để hoàn thành các nhiệm vụ những tháng cuối năm. Về mục tiêu những tháng cuối năm đồng chí nhấn mạnh: Chủ động phòng chống bệnh dịch tả lợn Châu Phi, thận trọng trong tái đàn. Về xây dựng nông thôn mới nâng cao và nông thôn mới kiểu mẫu cần rà soát các địa phương để xây dựng lộ trình cụ thể, ban hành nghị quyết chuyên đề về xây dựng nông thôn mới. Chỉ đạo xã Hồng Minh, Hồng An về đích nông thôn mới nâng cao. Sản xuất CN - TTCN tháo gỡ khó khăn ccho các doanh nghiệp phát triển sản xuất, kinh doanh. Đôn đốc chỉ đạo các địa phương thanh toán nợ xây dựng cơ bản, quyết toán những công trình giải phóng mặt bằng. Rà soát, thu hút đầu tư, kiên quyết loại bỏ những dự án chậm tiến độ. Quy hoạch chung 2 thị trấn. Trên lĩnh vực tài nguyên, môi trường, ngăn chặn xây dựng trái phép gây hệ lụy. Thực hiện đấu giá đất cần rà soát lại giá sàn, quản lý chặt quy trình, thủ tục trước khi đấu giá, minh bạch trong đấu giá đất.

       Về công tác văn hóa xã hội: Hoàn thành việc đặt tên đường, tên phố, đánh số nhà. Chỉ đạo thị trấn Hưng Hà trích kinh phí để chỉnh trang đô thị. Quản lý chặt chẽ các khoản thu chi trong trường học. Duy trì nề nếp tiếp công dân. Lĩnh vực quốc phòng an ninh: cần có kế hoạch kỷ niệm 70 năm ngày quốc phòng toàn dân, tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ, đảm bảo an ninh trật tự. Tăng cường kỷ cương kỷ luật, nêu cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ công chức, chấn chỉnh xử lý nghiêm những trường hop vi phạm luật công chức, viên chức. Với những ý kiến tham gia tại hội nghị lãnh đạo UBND huyện, phòng ngành liên quan bổ sung vào báo cáo.

      Về dự thảo lần 2 báo cáo chính trị tại đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVI các đại biểu, đồng chí Bí thư Huyện ủy ghi nhân, đánh giá cao tinh thần làm việc của các thành viên tổ giúp việc Tiểu Ban văn kiện Đại hội đảng bộ huyện lần thứ XVI nhiệm kỳ 2020 – 2025. Đồng chí  cũng thống nhất về kết cấu, tiếp tục lược bỏ những số liệu không cần thiết. Cần rà soát những nghị quyết đã ban hành để đưa vào những phần phù hợp. Thống nhất về số liệu, và so sánh chỉ tiêu đại hội, đánh giá một số điểm sáng đối với từng lĩnh vực. Đề nghị các tiểu ban đưa ra những định hướng cho từng ngành, chuẩn bị lại báo cáo trình Thường trực Huyện ủy./.

 

Trúc Lành

Đài TT – TH Hưng Hà

 

Đọc 207 lượt
Đánh giá mục này
(1 Bỏ phiếu)
Xuất bản trong Xây dựng Đảng