Đảng bộ xã Minh Khai tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết các kết luận của Trung ương,Nghị quyết số 07 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

      Sáng ngày 26/9, Đảng bộ xã Minh Khai, huyện Hưng Hà đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết các kết luận của Bộ Chính trị , Ban Bí thư ( khóa XII), Nghị quyết số 07 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Đ/c Bùi Xuân Phóng- Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện đã tới dự và truyền đạt nghị quyết.

 Các đại biểu dự Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết các kết luận của Bộ Chính trị , Ban Bí thư ( khóa XII), Nghị quyết số 07 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

 Đ/c Bùi Xuân Phóng - Ủy viên BTV Huyện ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện truyền đạt các nội dung Nghị quyết

Tại hội nghị, đồng chí Bùi Xuân Phóng - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện đã trực tiếp quán triệt các nội dung Nghị quyết số 50-NQ/TW ngày 20/8/2019 của Bộ Chính trị về định hướng hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao chất lượng, hiệu quả hợp tác đầu tư nước ngoài đến năm 2030; Kết luận số 49- KL/ TW, ngày 10 tháng 5 năm 2019 của Ban bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 11- CT/ TW của Bộ Chịn trị ( khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập; Quán triệt nội dung Nghị quyết số 07-NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tập trung lãnh đạo, chỉ đạo phát triển đàn trâu, bò thương phẩm theo chuỗi liên kết giai đoạn 2019 - 2025 và những năm tiếp theo. Đây là nghị quyết chuyên đề của Ban Thường vụ Tỉnh ủy trong lĩnh vực nông nghiệp nhằm khai thác, phát huy mạnh mẽ những tiềm năng, lợi thế của tỉnh trong phát triển chăn nuôi đại gia súc, góp phần thúc đẩy chuyển đổi cơ cấu ngành chăn nuôi, cơ cấu sản xuất nông nghiệp theo hướng hiệu quả, bền vững và chuyển đổi sinh kế cho người chăn nuôi. 

Bùi Thủy

Đài TT - TH Hưng Hà

 

 

Đọc 272 lượt
Đánh giá mục này
(0 bỏ phiếu)
Xuất bản trong Xây dựng Đảng