Tiểu ban tổng kết công tác xây dựng Đảng, chính quyền và các đoàn thể huyện phục vụ Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XVI nhiệm kỳ 2020 – 2025 tổ chức họp tham gia ý kiến về Dự thảo Báo cáo chính trị.

    Sáng ngày 25/9, Tiểu ban tổng kết công tác xây dựng Đảng, chính quyền và các đoàn thể huyện phục vụ Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XVI nhiệm kỳ 2020 – 2025 tổ chức họp tham gia ý kiến về Dự thảo Báo cáo chính trị. Đồng chí Nguyễn Trọng Lộ - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, Trưởng tiểu ban chủ trì hội nghị. Các đồng chí thành viên, các đồng chí tổ giúp việc tổng kết công tác xây dựng Đảng, chính quyền và các đoàn thể huyện phục vụ Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện dự hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Trọng Lộ - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện , trưởng tiểu ban chủ trì hội nghị

     Tại hội nghị sau khi nghe Dự thảo lần 1 báo cáo chính trị của BCH đảng bộ huyện khóa XV tại Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XVI (Nhiệm kỳ 2020 – 2025). Trong đó, đánh giá tổng quát 5 năm thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ huyện lần thứ XV, nhiệm kỳ 205 – 2020, đánh giá tổng quát, nguyên nhân và kinh nghiệm và những nhiệm vụ giải pháp chủ yếu. Cấc đại biểu đã tham gia ý kiến về phần phương hướng , bổ sung công tác xây dựng đảng, bố trí công việc theo vị trí việc làm, thực hiên Nghị quyết 33, thực hiện Nghị quyết 18, 19 về công tác sắp xếp, tổ chức bộ máy; các chỉ tiêu đại hội…

     Phát biểu kết luận hội nghị Đồng chí Nguyễn Trọng Lộ - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện , trưởng tiểu ban chỉ đạo sau hội nghị các đại biểu nêu cao tinh thần trách nhiệm tiếp tục tham gia ý kiến bằng văn bản gửi về văn phòng Huyện ủy, Ban Tổ chức Huyện ủy tổng hợp ý kiến, cập nhật số liệu. Hoàn chỉnh, và gửi về Văn phòng Huyện ủy vào đầu tháng 10./.

 

Trúc Lành

Đài TT – TH Hưng Hà

Đọc 169 lượt
Đánh giá mục này
(0 bỏ phiếu)
Xuất bản trong Xây dựng Đảng