Print trang này

Ban Thường vụ Huyện ủy tổ chức hội nghị thống nhất một số nội dung

      Chiều ngày 18/9, Ban Thường vụ Huyện ủy tổ chức hội nghị thảo luận, thống nhất một số nội dung. Đồng chí Vũ Kim Cứ - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy chủ trì hội nghị. Đồng chí Nguyễn Trọng Lộ - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; Đồng chí Nguyễn Xuân Dương - Phó Bí thư Huyên ủy, Chủ tịch UBND huyện. Các đồng chí lãnh đạo HĐND, UBND huyện; Các đồng chí Ủy viên BTV Huyện ủy dự hội nghị.....

Đồng chí Vũ Kim Cứ - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy chủ trì hội nghị

      Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận kế hoạch kiện toàn bổ sung Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2015 – 2020; Công tác cán bộ; Báo cáo kết quả kiểm tra công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghị quyết 119 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện về tăng cường công tác quản lý, phân công quản lý và phân công công tác cho đảng viên.

 Đồng chí Nguyễn Trọng Lộ - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện phát biểu tại hội nghị

 Đồng chí Nguyễn Xuân Dương - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UND huyện phát biểu tại hội nghị

      Các đại biểu đã nhất trí với kế hoạch kiện toàn bổ sung Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2015 - 2020 tham gia các ý kiến về quy trình, cơ cấu…

      Về kết quả kiểm tra công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghị quyết 119 của BCH Đảng bộ huyện về tăng cường công tác quản lý, phân công quản lý và phân công công tác cho đảng viên các đại biểu nhất trí cao với báo cáo. Đòng thời tham gia ý kiến về những hạn chế trong công tác phân công công tác cho đảng viên, kết nạp đảng viên mới, đánh giá chất lượng đảng viên, công tác thông tin thời sự cho đảng viên…

Đồng chí Vũ Kim Cứ - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy kết luận hội nghị

     Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Vũ Kim Cứ - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy nêu rõ: Thống nhất việc bầu bổ sung số lượng, thành phần, cơ cấu cấp ủy theo kế hoạch; gắn với công tác nhân sự đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025. Yêu cầu, Ban Tổ chức Huyên ủy tham mưu với Thường trực Huyện ủy hoàn thiện việc kiện toàn bổ sung Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2015 – 2020.

     Về Báo cáo kết quả kiểm tra công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghị quyết 119 của BCH Đảng bộ huyện về tăng cường công tác quản lý, phân công quản lý và phân công công tác cho đảng viên đồng chí Bí thư Huyên ủy chỉ đạo, cần nghiêm túc khắc phục những hạn chế, tồn tại. Cần cập nhật những văn bản mới của cấp trên để siết chặt công tác phân công công tác, quản lý đảng viên. Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho đảng viên, xử lý nghiêm những đảng viên vi phạm điều lệ Đảng. Đoàn kiểm tra tổng hợp các ý kiến để hoàn thiện báo cáo/.

 

Trúc Lành

Đài TT – TH Hưng Hà

Đọc 423 lượt
Đánh giá mục này
(1 Bỏ phiếu)
Xuất bản trong Xây dựng Đảng

mới nhất từ Đài TTTH Hưng Hà