Đảng bộ Cơ quan chính quyền huyện Hưng Hà tổ chức Lễ trao Huy hiệu Đảng và học tập, quán triệt triển khai thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết, Kết luận của Bộ chính trị Ban Bí thư và Nghị quyết số 07 của Ban thường vụ Tỉnh ủy

Chiều ngày 17/9/2019, Đảng bộ cơ quan chính quyền huyện Hưng Hà tổ chức Lễ trao Huy hiệu Đảng và học tập, quán triệt triển khai thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết, Kết luận của Bộ chính trị Ban Bí thư và Nghị quyết số 07 của Ban thường vụ Tỉnh ủy. Đồng chí Nguyễn Xuân Dương- Phó Bí thư Huyện ủy- Chủ tịch UBND Huyện; Đ/c Vũ Văn Hạnh - Thường vụ Huyện ủy- Phó Chủ tịch UBND Huyện; Đ/c Nguyễn Văn Thừa- Thường vụ Huyện ủy- Phó Chủ tịch Thường trực HĐND Huyện- Bí thư Đảng bộ Cơ quan Chính quyền Huyện; Đ/c Nguyễn Văn Trường- Huyện ủy viên- Phó Chủ tịch UBND Huyện, Thủ trưởng 1 số ban ngành của huyện, đảng viên khối Đảng bộ cơ quan chính quyền huyện và các chi bộ trực thuộc huyện ủy đã tới dự.

Các đại biểu dự Lễ Trao huy hiệu Đảng

Đồng chí Nguyễn Xuân Dương- Phó Bí thư Huyện ủy- Chủ tịch UBND Huyện và Đ/c Nguyễn Văn Thừa- Thường vụ Huyện ủy- Phó Chủ tịch Thường trực HĐND Huyện- Bí thư Đảng bộ Cơ quan Chính quyền Huyện trao huy hiệu 40 năm tuổi Đảng cho Đ/c Nguyễn Ngọc Phôi

Đồng chí Nguyễn Xuân Dương- Phó Bí thư Huyện ủy- Chủ tịch UBND Huyện phát biểu tại Lễ trao tặng huy hiệu Đảng

Đồng chí Nguyễn Ngọc Phôi sinh ngày 15/09/1959, quê quán xã Chi Lăng- Huyện Hưng Hà, vào Đảng ngày 20/04/1979, chính thức ngày 20/10/1980.  Trong suốt quá trình công tác tại Đảng bộ Cơ quan Chính quyền Huyện Hưng Hà, Đảng viên Nguyễn Ngọc Phôi luôn gương mẫu chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, luôn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Nhân dịp kỷ niệm 74 năm ngày Quốc khánh 2/9, Tỉnh ủy Thái Bình đã ký Quyết định số 1221- QĐ/TU về việc trao tặng huy hiệu 40 năm tuổi Đảng cho Đồng chí Nguyễn Ngọc Phôi.

          Phát biểu tại Lễ Trao huy hiệu Đ/c Nguyễn Xuân Dương- Phó Bí thư Huyện ủy- Chủ tịch UBND Huyện đã nhấn mạnh: Việc được nhận huy hiệu cao quý của Đảng  không chỉ là niềm vinh dự, tự hào không chỉ của Đảng viên Nguyễn Ngọc Phôi mà còn là niềm vui chung của toàn Đảng bộ Cơ quan Chính quyền Huyện. Phần thưởng cao quý này không chỉ là sự ghi nhận về tuổi Đảng mà thể hiện sự ghi nhận của Đảng, Nhà nước về sự đóng góp của  đồng chí trong suốt quá trình công tác tại UBND huyện. Đồng chí Chủ tịch UBND Huyện mong muốn, thời gian tới đồng chí Nguyễn Ngọc Phôi tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng vẻ vang, nêu cao tinh thần trách nhiệm, đóng góp sức lực, trí tuệ để xây dựng Chi bộ, Đảng bộ trong sạch vững mạnh; đồng thời giáo dục, rèn luyện đảng viên trẻ, động viên gia đình, nhân dân thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng quê hương ngày càng giàu mạnh, văn minh.

Đồng chí Trần Nguyên Hãn- Phó Ban  Tuyên giáo Huyện ủy triển khai nội dung Nghị quyết

Ngay sau Lễ trao Huy hiệu Đảng, Các đảng viên đã nghe lãnh đạo Ban Tuyên giáo Huyện ủy quán triệt, triển khai nội dung Nghị quyết số 50-NQ/TW ngày 20/8/2019 của Bộ Chính trị về định hướng hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao chất lượng, hiệu quả hợp tác đầu tư nước ngoài đến năm 2030; Kết luận số 50-KL/TW ngày 30/5/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 (khóa XI) về phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế; Kết luận số 51-KL/TW ngày 30/5/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 (khóa XI) về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa;  Nghị quyết số 07-NQ/TU ngày 14/6/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tập trung lãnh đạo, chỉ đạo phát triển đàn trâu, bò thương phẩm theo chuỗi liên kết giai đoạn 2019 – 2025 và những năm tiếp theo./.

                             Thu Uyên ( Đài TT- TH Hưng Hà)

Đọc 154 lượt
Đánh giá mục này
(0 bỏ phiếu)
Xuất bản trong Xây dựng Đảng