Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ thực hiện quy chế dân chủ trong cơ quan, trường học.

     Sáng ngày 11/9, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện Hưng Hà tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ thực hiện quy chế dân chủ trong cơ quan, trường học cho 91 cán bộ quản lý trường học, cơ sở giáo dục trên địa bàn.

Các học viên tham gia lớp tập huấn

 Đồng chí Trần Thị Vân – Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Ban dân vận Huyện ủy truyền đạt các nội dung Nghị định số 04 về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và các đơn vị sự nghiệp công lập

     Trong 1/2 ngày, các học viên được đồng chí Trần Thị Vân – Thường vụ Huyện ủy, Trưởng ban dân vận Huyện ủy truyền đạt các nội dung Nghị định số 04 về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và các đơn vị sự nghiệp công lập. Quyết định số 04, thông tư số 36 của Bộ giáo dục và đào tạo ban hành quy chế dân chủ trong nhà trường và quy chế thực hiện công khai đối với các cơ sở giáo dục đào tạo. Các văn bản chỉ đạo của tỉnh, của huyện về thực hiện pháp luật dân chủ và kế hoạch của phòng giáo dục và đào tạo huyện về thực hiện pháp lệnh dân chủ trong các nhà trường..

     Đây là những kiến thức quan trọng để  cán bộ quản lý các trường học trên địa bàn về truyền đạt đến hội đồng sư phạm  nhà trường, áp dụng vào thực tế đơn vị, trường học, phát huy dân chủ ở cơ sở góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ năm học 219 – 2020./.

 

Trúc Lành

Đài TT - TH Hưng Hà

Đọc 240 lượt
Đánh giá mục này
(0 bỏ phiếu)
Xuất bản trong Xây dựng Đảng