50 năm thực hiện di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh.

        Cách đây 50 năm, ngày 2/9/1969, Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc Việt Nam đi về cõi vĩnh hằng, để lại niềm tiếc thương vô hạn cho toàn Đảng, toàn dân và toàn quân. Nhà thơ Tố Hữu viết bài thơ  Bác ơi! Có đoạn:

Suốt mấy hôm rày đau tiễn đưa
Đời tuôn nước mắt, trời tuôn mưa...
Chiều nay con chạy về thăm Bác
Ướt lạnh vườn cau, mấy gốc dừa!

       Bác đi về với thế giới người hiền, về với Các Mác – Lê Nin và các vị cách mạng đàn anh khác khi đất nước vẫn còn đang chia cắt. Đất trời, con người cùng chung chịu niềm đau thương, mất mát vô hạn. Bác đi xa, không khí ướt át, ảm đạm, đau buồn, trời đổ mưa kéo dài suốt tuần lễ. Hàng triệu người đi viếng Bác trong mưa. Nước mưa, nước mắt tràn nhòa, không còn phân biệt được đâu là nước mưa, nước mắt. Thương nhớ Người, cả cuộc đời hi sinh cho dân cho nước, cho sự nghiệp cách mạng – Nâng niu tất cả chỉ quên mình.

 Bác Hồ viết bản di chúc ( Ảnh tư liệu )

       Người ra đi để lại cho toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta một văn kiện lịch sử vô giá; kết tinh tư tưởng, đạo đức, phong cách của một vĩ nhân, anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới - đó là bản Di chúc mà Người gọi là Tài liệu “Tuyệt đối bí mật”. Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh qua Di chúc của Người mang giá trị cách mạng, khoa học và nhân văn, có ý nghĩa thực tiễn sâu sắc; những chỉ dẫn quý báu, động lực tinh thần vô giá giúp toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta vượt qua khó khăn, tận dụng thời cơ, đối diện thách thức để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa phát triển bền vững.

        Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh được viết trong thời gian từ tháng 5/1965 đến tháng 5/1969 là kết tinh tư tưởng, tinh hoa đạo đức, tâm hồn cao đẹp và phong cách của Người; chứa đựng giản dị mà súc tích những nội dung cơ bản, nhưng quan điểm cốt yếu của tư tưởng Hồ Chí Minh, có giá trị và vạch ra phương hướng phát triển cho cách mạng Việt Nam cả hôm nay và mai sau.

        Huyện Hưng Hà vinh dự 2 lần đón Bác về thăm, mỗi lần Bác về thăm là một dấu mốc lịch sử đánh dấu sự trưởng thành và phát triển phong trào cách mạng của Hưng Hà. Khắc ghi những tình cảm sâu nặng, ân tình của vị cha già dân tộc, Đảng bộ và nhân dân Hưng Hà tiếp tục thực hiện di nguyện của Bác, xây dựng quê hương ngày càng đổi mớivà phát triển, sớm hiện thực hóa lời căn dặn của Người trước lúc đi xa... Đoàn kết một lòng, khắc phục mọi khó khăn, tích cực tham gia làm thủy lợi, đóng góp làm nên những vụ mùa bội thu. Không chỉ hăng say lao động, thanh niên Hưng Hà hăng hái, nô nức lên đường tòng quân, góp sức cùng cả nước làm nên đại thắng mùa Xuân năm 1975, thống nhất đất nước.

      Bước vào thời kỳ đổi mới, Đảng bộ và nhân dân trong huyện đã đoàn kết lao động sản xuất, giành được nhiều thành tựu trong phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng an ninh, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh. Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.  Kết quả thực hiện các nhiệm vụ chính trị của huyện là minh chứng cụ thể.  Kinh tế duy trì mức tăng trưởng khá; năm 2018, tổng giá trị sản xuất tăng 10,42% so với năm 2017, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực (nông, lâm nghiệp, thủy sản giảm còn 21,33%; công nghiệp, xây dựng tăng lên 58,93%; thương mại, dịch vụ 19,74%). Đến hết năm 2018 đã có 33/33 xã đạt chuẩn nông thôn mới, đạt 100%; tỷ lệ đấu nối, sử dụng nước sạch toàn huyện đạt 94,7% số hộ.

      Lĩnh vực văn hoá - xã hội đạt kết quả tích cực, tiến bộ. Tiếp tục thực hiện đồng bộ, hiệu quả việc đổi mới, nâng cao chất lượng công tác giáo dục và đào tạo; thực hiện đầy đủ, nghiêm túc, kịp thời chính sách đối với người và gia đình có công, chính sách bảo đảm an sinh xã hội. Tỷ lệ hộ nghèo giảm 1,2%.

     Trong công tác xây dựng Đảng, thực hiện hiệu quả Nghị quyết trung ương 4 khóa XI, khóa XII về công tác, tăng cường đoàn kết, thống nhất trong Đảng, tạo sự đồng thuận của nhân dân và khối đại đoàn kết dân tộc thực hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Đó là cách tốt nhất để tỏ lòng tôn kính Chủ tịch Hồ Chí Minh và khẳng định giá trị, sức sống trường tồn của bản Di chúc lịch sử./.

 

Trúc Lành

Đài TT – TH Hưng Hà

 

Đọc 211 lượt
Đánh giá mục này
(1 Bỏ phiếu)
Xuất bản trong Xây dựng Đảng