Đảng bộ xã Chí Hòa trao huy hiệu Đảng cho 11 đảng viên nhân dịp Quốc Khánh 2/9

        Nhân dịp kỷ niệm ngày Quốc Khánh 2/9. Đảng ủy xã Chí Hòa đã tổ chức trao huy Đảng cho 11 đảng viên. Trong đó 1 đồng chí được trao huy hiệu 55 năm tuổi Đảng, 2 đồng chí 50 tuổi Đảng, 4 đồng chí trao huy hiệu 45 năm tuổi Đảng và 4 đồng chí trao huy hiệu 40 năm tuổi Đảng...góp phần đưa tổng số Đảng viên được nhận huy hiệu Đảng trong toàn xã lên 276 đồng chí, chiếm 60.5% tổng số Đảng viên. Các đảng viên được trao huy hiệu Đảng đều là những đảng viên ưu tú, từng tham gia chiến đấu tại các chiến trường và tham gia công tác xã hội tại địa phương. Qua quá trình công tác và hoạt động trong Đảng, các đảng viên luôn nêu cao tinh thần tự giác, ý thức trách nhiệm, gương mẫu đi đầu thực hiện các nhiệm vụ của địa phương, vận động con cháu, nhân dân chấp hành đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế- văn hóa- xã hội , nâng cao các tiêu chí xây dựng nông thôn mới của địa phương./.

 

Đảng viên xã Chí Hòa nhận huy hiệu Đảng nhân dịp  ngày Quốc Khánh 2/9

 

Thu Uyên

Đài TT - TH Hưng Hà

Đọc 329 lượt
Đánh giá mục này
(1 Bỏ phiếu)
Xuất bản trong Xây dựng Đảng