Khai mạc lớp bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ công tác cho đội ngũ cán bộ Đoàn thanh niên cơ sở năm 2019

       Sáng ngày 23/8, Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện phối hợp với Ban Thường vụ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện tổ chức lớp bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ công tác cho đội ngũ cán bộ Đoàn thanh niên cơ sở năm 2019. Đồng chí Trần Nguyên Hãn - Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Huyện ủy đã tới dự.

 Các đại biểu dự lớp bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ công tác cho đội ngũ cán bộ Đoàn thanh niên cơ sở năm 2019

 Đồng chí Trần Nguyên Hãn – Phó Trưởng ban thường trực, Ban Tuyên giáo Huyện ủy truyền đạt kiến thức cho cán bộ đoàn cơ sở tại lớp bồi dưỡng.

       Tham gia lớp tập huấn, trên 300 cán bộ đoàn cơ sở đã được bồi dưỡng kiến thức về công tác chính trị tư tưởng đối với đoàn viên thanh niên trong giai đoạn hiện nay; tình hình biển đảo Việt Nam và công tác đối ngoại của Đảng và Nhà nước ta hiện nay, bồi dưỡng cho cán bộ đoàn cơ sở những vấn đề lý luận chính trị và nghiệp vụ cơ bản nhất. Trên cơ sở đó, giúp cho cán bộ đoàn giữ vững niềm tin vào thắng lợi của công cuộc đổi mới, khả năng vận dụng quan điểm, đường lối của Đảng trong xây dựng, củng cố hệ thống chính trị, phát triển kinh tế - xã hội và xây dựng công đoàn cơ sở hoạt động ngày càng vững mạnh, đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

 

Nguyễn Thuần

Đài TT – TH Hưng Hà

Đọc 560 lượt
Đánh giá mục này
(0 bỏ phiếu)
Xuất bản trong Xây dựng Đảng