UBND huyện Hưng Hà tổ chức Hội nghị sơ kết, khen thưởng xây dựng nền Quốc phòng toàn dân, giai đoạn 2009- 2019 và tổng kết công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2019, triển khai công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2020

       Sáng ngày 21/8, UBND huyện Hưng Hà đã tổ chức Hội nghị sơ kết, khen thưởng xây dựng nền Quốc phòng toàn dân, giai đoạn 2009- 2019 và tổng kết công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2019, triển khai công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2020. Đại tá Trần quang Thanh- Phó Chính ủy Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Thái Bình. Đ/c Vũ Kim Cứ - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy; Đ/c Nguyễn Xuân Dương - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; Đ/c Vũ Văn Hạnh - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện; các Đ/c trong Ban Thường vụ Huyện ủy, thành viên Hội đồng NVQS huyện, thủ trưởng các phòng, ban, ngành, đoàn thể, đơn vị liên quan, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND, Chỉ huy trưởng quân sự, Trưởng công an xã- thị trấn đã tới dự….

      Trước khi vào khai mạc Hội nghị, Các đồng chí lãnh đạo Thường trực Huyện ủy – HĐND - UBND huyện; Các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy; Lãnh đạo xã Hồng An đã lễ dâng hương tưởng niệm Hồ Chí Minh tại Đền thờ Bác Hồ xã Hồng An, nhân dịp chào  mừng ngày Quốc khánh 2/9 và 50 năm thực hiện di chúc của Hồ Chí Minh.

Các đồng chí lãnh đạo Huyện ủy - HĐND - UBND huyện dâng hương tưởng niệm Hồ Chí Minh tại Đền thờ Bác Hồ xã Hồng An

 Các đồng chí lãnh đạo dự Hội nghị

 Đ/c Ngô Quang Khởi, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự huyện trình bày báo cáo sơ kết xây dựng nền quốc phòng toàn dân, giai đoạn 2009- 2019 và báo cáo tổng kết công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2019

     10 năm qua, đội ngũ cán bộ, nhân dân trong hệ thống chính trị và lực lượng vũ trang đã quán triệt và thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ xây dựng nền Quốc phòng toàn dân. Công tác quán triệt, tuyên truyền, công tác bồ dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh, công tác tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ, công tác bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, chính sách hậu phương quân đội...Do đó, kinh tế của huyện phát triển khá, quốc phòng an ninh được tăng cường, củng cố; khu vực phòng thủ được quan tâm xây dựng theo đề án công trình khu vực phòng thủ, nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành và nhân dân được nâng lên.Việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, công tác quân sự địa phương có hiệu quả, nề nếp và đạt chất lượng cao, góp phần xây dựng quê hương Hưng Hà đổi mới, giàu đẹp, văn minh, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đảng bộ huyện đề ra.

     Về công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2019, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền, sự phối hợp có hiệu quả của các ban ngành đoàn thể, cùng sự nỗ lực của cán bộ Ban chỉ huy quân sự huyện, công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2019 của huyện đã hoàn thành chỉ tiêu giao quân, bảo đảm chất lượng, an toàn và đúng luật. Toàn huyện đăng ký, quản lý 7.125 thanh niên trong độ tuổi nhập ngũ, trong đó gần 4000 thanh niên trong diện tạm hoãn, miễn gọi nhập ngũ, trên 3000 thanh niên đủ điều kiện gọi khám sức khỏe.  Tổng kết công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ, toàn huyện có 20 xã- thị trấn hoàn thành xuất sắc công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2019. Toàn huyện, có 12 con cán bộ, đảng viên nhập ngũ.

 

Đ/c Vũ Kim Cứ - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

     Tới dự và phát biểu tại Hội nghị, đ/c Vũ Kim Cứ - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy đã ghi nhận và biểu dương những nỗ lực, cố gắng và kết quả đạt được trong công tác xây dựng nền Quốc phòng toàn dân, giai đoạn 2009- 2019 và tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2019. Về nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, đ/c Bí thư Huyện ủy nêu rõ: Tiếp tục quán triệt thực hiện tốt Nghị quyết của Bộ Chính trị về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, bồi dưỡng để cán bộ đảng viên và nhân dân nhận thức đầy đủ về vị trí, vai trò, nhiệm vụ công tác quốc phòng toàn dân, tạo thành sức mạnh tổng hợp làm thất bại mọi âm mưu thủ đoạn của các thế lực thù địch. Trong phát triển kinh tế xã hội phải gắn kết chặt chẽ với xây dựng nền quốc phòng toàn dân, đặc biệt trong quy hoạch các công trình giao thông, thủy lợi, bưu chính viễn thông, xây dựng nông thôn mới phải đảm bảo phù hợp với quy hoạch thế trận quân sự. Duy trì huấn luyện, diễn tập khu vực phòng thủ huyện và chiến đấu cụm xã thực sự bảo đảm có bước chuyển biến về chất lượng, quy mô và hình thức. Quan tâm, Cân đối ngân sách để xây dựng các công trình quốc phòng. Trước mắt tập trung cho việc xây dựng trụ sở Ban chỉ huy quân sự huyện tại địa điểm mới, đảm bảo tiến độ và thực hiện đúng quy hoạch thế trận quân sự trong khu vực phòng thủ huyện đã được tỉnh phê duyệt. Về công tác tuyển quân, đề nghị các cấp, các ngành, các địa phương nghiêm túc rút kinh nghiệm về những tồn tại hạn chế để tập trung cao độ công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ năm 2020, trong đó chú trọng công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật nâng cao nhận thức của nhân dân, đặc biệt là nam thnah niên trong độ tuổi nhập ngũ, từ đó nêu cao tinh thần, trách nhiệm, nghĩa vụ của thanh niên trong việc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Mặt trận tổ quốc, các đoàn thể nhân dân chỉ đạo khối đoàn thể cơ sở tích cực vận động con em, người thân của đoàn viên, hội viên hăng hái viết đơn tình nguyện lên đường bảo vệ Tổ quốc. Cấp ủy chính quyền cơ sở, trực tiếp là đồng chí Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã- thị trấn nêu cao tinh thần, trách nhiệm, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng đồng chí cấp ủy viên, trưởng các ban ngành, đoàn thể, thành viên Hội đồng nghĩa vụ quân sự phụ trách hộ gia đình, từng công dân trong độ tuổi nhập ngũ, nắm chắc diễn biến tư tưởng để tuyên truyền vận động phù hợp. Chỉ đạo Ban chỉ huy quân sự và công an phối hợp lập và xét duyệt hồ sơ tiêu chuẩn chính trị, quản lý chặt chẽ an toàn đối với công dân đủ tiêu chuẩn. Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện, đoàn thanh niên huyện, Ban chỉ huy quân sự huyện xây dựng kế hoạch tuyên truyền và tham mưu cho huyện mở các lớp bồi dưỡng nhận thức chính trị, giáo dục truyền thống, tổ chức giao lưu văn hóa, văn nghệ, trồng cây lưu niệm trước ngày giao quân. Ủy ban kiểm tra huyện ủy tham mưu tham mưu giúp Ban Thường vụ Huyện ủy tổ chức giám sát công tác lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện công tác tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ năm 2018, kịp thời phát hiện, chấn chỉnh những tồn tại hạn chế để khắc phục và thực hiện có hiệu quả công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2019.

 

 Đồng chí Nguyễn Xuân Dương - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện phát biểu kết luận tại Hội nghị

      Phát biểu kết luận tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Xuân Dương - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện đã biểu dương và ghi nhận cố gắng của các cấp ủy đảng chính quyền trong công tác quân sự quốc phòng địa phương đồng thời nghiêm túc chỉ ra những tồn tại, hạn chế khắc phục trong thời gian tới, đồng chí Chủ tịch UBND huyện chỉ đạo: Cần tiếp tục quán triệt tốt Nghị quyết 28 của Bộ chính trị khóa X về “ Xây dựng các tỉnh, thành phố thành khu vực phòng thủ vững chắc trong tình hình mới” và các Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương, của tỉnh, Bộ chỉ huy quân sự tỉnh, của huyện, quán triệt rõ để cán bộ, đảng viên và nhân dân nhận thức sâu sắc về an ninh quốc phòng, xây dựng nền quốc phòng toàn dân. Tiếp tục tham mưu tốt trong xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện. Nâng cao chất lượng tổng hợp của lực lượng vũ trang huyện gắn với quá trình thế trận phòng thủ. Làm tốt công tác hậu phương quân đội, đặc biệt là các thanh niên sau khi rời quân ngũ về địa phương.

 

Đại tá Trần quang Thanh - Phó Chính ủy Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Thái Bình tặng Bằng khen và tặng thưởng danh hiệu " chiến sỹ thi đua toàn quân" năm 2019 của Bộ quốc phòng cho 2 cá nhân đã có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong phong trào thi đua quyết thắng từ năm 2016 đến năm 2018, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Quân đội, củng cố quốc phòng và bảo vệ Tổ quốc

 

 Đồng chí Nguyễn Xuân Dương - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện tặng giấy khen cho các tập thể đã có thành tích xuất sắc trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, giai đoạn 2009- 2019

 

 Đ/c Vũ Văn Hạnh - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy tặng giấy khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, giai đoạn 2009- 2019

Đ/c Ngô Quang Khởi, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự huyện tặng giấy khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2019

     Nhân dịp này, Bộ Quốc phòng đã tặng Bằng khen và tặng thưởng danh hiệu “chiến sỹ thi đua toàn quân” năm 2019 cho 2 cá nhân đã có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong phong trào thi đua quyết thắng từ năm 2016 đến năm 2018, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Quân đội, củng cố quốc phòng và bảo vệ Tổ quốc. UBND huyện tặng giấy khen cho 14 tập thể và 24 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, giai đoạn 2009- 2019; Đồng thời, tặng giấy khen cho 12 tập thể và 14 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2019.

 

Bùi Thủy - Hoàng Thủy

Đài TT- TH Hưng Hà

Đọc 335 lượt
Đánh giá mục này
(4 bỏ phiếu)
Xuất bản trong Xây dựng Đảng