Khai mạc lớp bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ công tác cho hội cựu chiến binh cơ sở năm 2019.

       Sáng ngày 16/8,  Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện  phối hợp với Hội cựu chiến binh huyện  Khai mạc  lớp bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ công tác cho hội cựu chiến binh cơ sở năm 2019 cho hội cựu chiến binh cơ sở trên địa bàn huyện…

 Các đại biểu dự Khai mạc lớp bồi bồi dưỡng lý luận chính trị

 Toàn cảnh ớp bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ công tác cho hội cựu chiến binh cơ sở năm 2019.

         Trong thời gian 1 ngày, các học viên sẽ được truyền đạt một số nội dung như: Định hướng công tác tuyên truyền và tư tưởng trong xây dựng hoạt động của Hội cựu chiến binh cơ sở năm 2019; Công tác tham gia đảm bảo ATGT và vệ sinh môi trường; Phát huy vai trò của hội cựu chiến binh Việt Nam trong giai đoạn cách mạng mới; hướng dẫn nghiệp vụ công tác kiểm tra, chế độ thu nộp, quản lý và sử dụng hội phí ở chi hội; chế độ bảo hiểm y tế; triển khai chuyên để: “ Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ chăm lo đời sống nhân dân” theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

         Thông qua lớp tập huấn nhằm nâng cao trách nhiệm, năng lực, chất lượng hoạt động của đội ngũ cán bộ hội, đực biệt là đội ngũ cán bộ hội cơ sở. Trên cơ sở đó vận dụng vào thực tế, tổ chức các hoạt động của hội tại địa phương, đơn vị mình góp phần hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao./.

 

Nguyễn Thuần

Đài TT - TH Hưng Hà

Đọc 221 lượt
Đánh giá mục này
(3 bỏ phiếu)
Xuất bản trong Xây dựng Đảng