Thường trực Huyện ủy tổ chức hội nghị Ban Thường vụ thảo luận dự thảo lần 1 Báo cáo chính trị Đại hội đại biểu Đảng bô huyện lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 – 2025

      Sáng ngày 8/8, Thường trực Huyện ủy tổ chức Hội nghị Ban Thường vụ thảo luận dự thảo lần 1 Báo cáo chính trị Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Vũ Kim Cứ - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Trọng Lộ - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện;  Đồng chí Nguyễn Xuân Dương - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện. Các đồng chí Ủy viên BTV Huyện ủy, thành viên Tiểu ban Văn kiện Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 – 2025…

Toàn cảnh hội nghị

 Đồng chí Bùi Xuân Phóng - Ủy viên BTV Huyện ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy báo cáo Dự thảo báo cáo chính trị.

     Tại hội nghị, các đại biểu được nghe dự thảo báo cáo chính trị của Ban chấp hành Đảng bộ huyện khóa XV tại đại hội đai biểu Đảng bộ huyện lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Thông báo phân công nhiệm vụ cho các thành viên của Tiểu ban Văn kiện Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVI. Theo đó, dự thảo báo cáo chính trị nêu chủ đề đại hội, đánh giá tổng quát 5 năm thực hiện nghị quyết đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XV, Nhiệm kỳ 2015 – 2020; kết quả đạt được trong phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh quốc phòng, công tác xây dựng đảng, chính quyền, hoạt động của MTTQ và các đoàn thể chính tri xã hội; Bài học kinh nghiệm, phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu nhiệm kỳ 2020 – 2025.

      Về Thông báo phân công nhiệm vụ cho các thành viên của Tiểu ban Văn kiện Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVI. Đồng chí Vũ Kim Cứ - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy làm trưởng tiểu ban, đồng chí Nguyễn Trọng Lộ - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, đồng chí Nguyễn Xuân Dương – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện làm Phó trưởng tiểu ban

     Tại hội nghị, các đại biểu đã tham gia ý kiến về: tiêu đề đại hội, tổng hợp số liệu, mục tiêu, phương hướng, tiềm năng lợi thế của huyện, các chỉ tiêu phát triển kinh tế, thành lập các đoàn kiểm tra…

 Đồng chí Vũ Kim cứ - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy kết luận hội nghị

         Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Vũ Kim cứ - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy yêu cầu: Các tiểu ban cần tiếp thu các ý kiến để xây dựng lại báo cáo, bổ sung theo các Nghị quyết. Xây dựng các mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ phải có căn cứ khoa học. Mỗi đồng chí trong thành viên tổ giúp việc tiếp tục tham gia ý kiến để đóng góp ý kiến vào dự thảo báo cáo chính trị. Bám sát vào các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên để xây dựng các chỉ tiêu đại hội. Biên tập lại để khớp số liệu. Bám sát khung hướng dẫn của các ngành để xây dựng các chỉ tiêu phấn đấu. Phát huy vai trò của các thành viên tổ giúp việc trong ghi chép, tổng hợp các ý kiến phục vụ cho xây dựng báo cáo. Thường xuyên cập nhật số liệu để đảm bảo tính thời sự. Tiếp tục bám sát kế hoạch theo Nghị quyết 104 để xây dựng báo cáo chính trị…/.

 

Trúc Lành

Đài TT - TH Hưng Hà

 

Đọc 361 lượt
Đánh giá mục này
(1 Bỏ phiếu)
Xuất bản trong Xây dựng Đảng