Đoàn kiểm tra của Bộ Chính trị làm việc với Huyện ủy Hưng Hà về kết quả lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 26- NQ/ TW gắn với kết quả thực hiện Nghị quyết số 18- NQ/ TW của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII

       Chiều ngày 30/7, Đoàn kiểm tra của Bộ Chính trị do đ/c Bùi Ngọc Quý - Vụ trưởng Vụ tổ chức - cán bộ Ban Tuyên giáo Trung ương làm Trưởng đoàn đã làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Hưng Hà về kết quả lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 26- NQ/ TW gắn với kết quả thực hiện Nghị quyết số 18- NQ/ TW của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. Tới dự có đ/c Ngô Đông Hải- Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy. Tiếp và làm việc với Đoàn có các đ/c Vũ Kim Cứ- Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy; đ/c Nguyễn Trọng Lộ- Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, các đ/c trong Ban Thường vụ Huyện ủy.

 Đoàn kiểm tra của Bộ Chính trị làm việc với Huyện ủy Hưng Hà về kết quả lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 26- NQ/ TW gắn với kết quả thực hiện Nghị quyết số 18- NQ/ TW của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII

       Tại buổi làm việc, Đoàn kiểm tra đã thông báo Quyết định của Bộ Chính trị về thành lập Đoàn kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ” gắn với thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”. Cuộc kiểm tra nhằm đánh giá những ưu điểm, khuyết điểm và nguyên nhân trong việc lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW gắn với thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW đối với Ban Thường vụ Huyện ủy; qua đó giúp Bộ Chính trị, Ban Bí thư lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nghị quyết  trên có hiệu quả hơn trong thời gian tới.

 Đ/c Nguyễn Trọng Lộ- Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện báo cáo tóm tắt kết quả lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW gắn với kết quả thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương khóa XII và các kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

       Tại buổi làm việc, đ/c Nguyễn Trọng Lộ- Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện đã báo cáo tóm tắt kết quả lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW gắn với kết quả thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương khóa XII và các kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Theo đó, ngay sau khi có các văn bản triển khai của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, Ban Thường vụ Huyện ủy đã xây dựng kế hoạch tổ chức học tập, quán triệt, triển khai, thực hiện Nghị quyết đến toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân. Ban Thường vụ Huyện ủy đã ban hành các văn bản cụ thể hóa các Nghị quyết, kế hoạch để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện.  Kết quả, trong 3 năm, Ban Thường vụ Huyện ủy đã tiến hành đánh giá đối với 1.654 lượt cán bộ. Công tác luân chuyển, điều động, bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử được chỉ đạo thực hiện công tâm, khách quan. Việc đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Huyện đã thực hiện sáp nhập 21 thôn, tổ dân phố. Điều động 9 công an chính quy về làm Trưởng, phó công an ở 7 xã. Đã sáp nhập thành công từ 108 trường học xuống còn 85 trường học theo đúng kế hoạch của tỉnh....

Đ/c Bùi Ngọc Quý - Vụ trưởng Vụ tổ chức cán bộ Ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu tại buổi làm việc

        Phát biểu tại buổi làm việc, đ/c Bùi Ngọc Quý- Vụ trưởng Vụ tổ chức cán bộ Ban Tuyên giáo Trung ương đã ghi nhận và đánh giá công tác chuẩn bị phục vụ đoàn kiểm tra của Ban Thường vụ Huyện ủy, đồng thời đề nghị Ban Thường vụ Huyện ủy khẩn trương bổ sung, hoàn thiện báo cáo trong thời gian sớm nhất. Đ/c Vụ trưởng Vụ tổ chức cán bộ Ban Tuyên giáo Trung ương cũng nhấn mạnh: Mục tiêu quan trọng nhất của cuộc kiểm tra là rút ra được những bài học, kinh nghiệm hay và chỉ ra tồn tại, hạn chế, cũng như đưa ra các giải pháp, đề xuất tạo cơ sở để Trung ương tổng kết, đánh giá, rút kinh nghiệm chung trên toàn quốc.

 Đồng chí Vũ Kim Cứ- Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy phát biểu tiếp thu ý kiến của Đoàn kiểm tra.

    Thay mặt Ban Thường vụ Huyện ủy, đồng chí Vũ Kim Cứ- Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Trưởng đoàn kiểm tra; phối hợp tốt với Đoàn kiểm tra trong chương trình công tác, đồng thời tiếp tục bổ sung báo cáo, tài liệu liên quan đảm bảo theo yêu cầu của Đoàn kiểm tra. 

 

Bùi Thủy

Đài TT - TH Hưng Hà

Đọc 507 lượt
Đánh giá mục này
(1 Bỏ phiếu)
Xuất bản trong Xây dựng Đảng