Tổ giúp việc của Tiểu ban văn kiện Đại hội Đảng bộ Huyện lần thứ XVI nhiệm kỳ 2020 - 2025 họp triển khai nhiệm vụ.

       Chiều ngày 16/7, Tổ giúp việc của tiểu ban văn kiện Đại hội Đảng bộ Huyện lần thứ XVI, Nhiệm kỳ 2020 – 2025 họp triển khai nhiệm vụ. Đồng chí Vũ Kim Cứ - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Trưởng tiểu ban chủ trì hội nghị.

Đồng chí Vũ Kim Cứ - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy làm việc với Tổ giúp việc tiểu ban văn kiện Đại hội Đảng bộ Huyện nhiệm kỳ 2020 – 2025

      Tại hội nghị, đồng chí Bùi Xuân Phóng, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Giám đốc Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện, tổ trưởng tổ giúp việc báo cáo về tình hình, tiến độ, xây dựng dự thảo báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 – 2025, thông báo phân công nhiệm vụ của thành viên Tổ giúp việc tiểu ban văn kiện đại hội đảng bộ huyện lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Theo đó, Tổ giúp việc có nhiệm vụ:  Hệ thống hóa, cung cấp văn kiện đại hôi, các văn bản của Trung ương, Tỉnh ủy, Huyện ủy, thu thập, tổng hợp tình hình, số liệu báo cáo  của các đia phương, cơ quan, đơn vị phục vụ biên tập các văn kiện. Tổng hợp báo cáo, ý kiến các tiểu ban tổng kết, các hội nghị cấp ủy, hội nghị cán bộ về dự thảo báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm. Tham mưu, đề xuất xây dựng đề cương, dự thảo, hoàn thiện báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm theo các bước trong kế hoạch. Phối hợp với các tổ chứ Đảng, các ban, phòng, ngành, MTTQ, đoàn thể, đơn vị trong thực hiện nhiêm vụ và chỉ đạo của tiểu ban văn kiện.  Đồng thời đề xuất một số vấn đề về: Chế độ thông tin báo cáo, chế độ phát ngôn, bảo mật thông tin, trách nhiệm của từng thành viên, mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội…

      Phát biểu tại hội nghị, Đồng chí Vũ Kim Cứ - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy biểu dương các thành viên trong 2 tổ giúp việc đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động tích cực trong công việc.  Xây dựng dự thảo báo cáo chính trị, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên. Tuy nhiên trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ vẫn còn 1 số cấp ủy, tổ chức cơ sở  đảng chưa nghiêm túc, gửi báo cáo chậm tiến độ theo quy định, chưa chất lượng…

     Đồng chí Bí thư Huyện ủy  cũng cơ bản nhất trí với dự thảo phân công nhiệm vụ của từng thành viên tổ giúp việc văn kiện: Đồng chí đề nghị các thành viên bám sát kế hoạch của Ban thường vụ để tham mưu giúp tiểu ban văn kiện tiến hành các bước xây dựng dự thảo văn kiện theo kế hoạch đề ra. Trước mắt tập trung xây dựng hoàn thiện dự thảo báo cáo chính trị lần 1 để báo cáo Ban Thường vụ. Bám sát đề cương hướng dẫn của tỉnh và của huyện. Thường xuyên cập nhật số liệu phục vụ xây dựng báo cáo. Nôi dung báo cáo khoa học, rõ ràng thể hiện được tính khái quát cao, sát đúng với tình hình thực tế của huyện. Đồng chí  Bí thư Huyện ủy cũng gợi mở một số vấn đề cho Tổ giúp việc tiểu ban văn kiện Đại hội Đảng bộ Huyện lần thứ XVI nhiệm kỳ 2020 – 2025./.

 

Trúc Lành

Đài TT – TH Hưng Hà

 

Đọc 1652 lượt
Đánh giá mục này
(0 bỏ phiếu)
Xuất bản trong Xây dựng Đảng