Thường trực Huyện ủy tổ chức Hội nghị sơ kết công tác tín ngưỡng, tôn giáo, nhân quyền và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ những tháng cuối năm 2019.

      Sáng ngày 10/7, Thường trực Huyện ủy tổ chức Hội nghị sơ kết công  tác tín ngưỡng, tôn giáo, nhân quyền và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ những tháng cuối năm. Đồng chí Nguyễn Trọng Lộ - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, Trưởng ban Chỉ đạo, chủ trì hội nghị. Các đồng chí Phó chủ tịch UBND huyện phụ trách công tác nội chính, thành viên Ban chỉ đạo công tác tín ngưỡng, tôn gió và công tác nhân quyền huyện dự hội nghị….

 

Đồng chí Nguyễn Trọng Lộ - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, Trưởng ban Chỉ đạo, chủ trì hội nghị

      6 tháng đầu năm 2019, các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ, các tổ chức chính trị xã hội tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức các chủ trương của Đảng, Nhà nước về quy chế dân chủ ở cơ sở gắn với thực hiện Nghị quyết của Đảng. Dân chủ trong Đảng được mở rộng, phương thức lãnh đạo của các cấp ủy Đảng có nhiều đổi mới, công tác quản lý điều hành theo hướng gần dân, sát dân, vì nhân dân phục vụ. Tăng cường công tác tiếp công dân, đối thoại, giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo của công dân. Thực hiện công khai các nội dung để nhân dân biết theo Pháp lệnh 34 ủy ban Thường vụ Quốc hội. Tập trung vào các vấn đề như: giải phóng mặt bằng, các dự án, công trình, phương án đền bù,, vay vốn phát triển kinh tế…. Chú trọng những nội dung nhân dân bàn, và quyết định trực tiếp như mức đóng góp xây dựng, đường giao thông, quản lý thu chi, sử dụng quỹ. Các thôn làng tổ chức các cuộc họp để nhân dân bàn bạc, thảo luận với phương châm dân bàn, dân làm, dân kiểm tra. Việc thực hiện pháp lệnh dân chủ ở cơ sở đã tạo sự thống nhất, đồng thuận trong nhân dân tạo động lực thúc đẩy thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương.

       Về công tác tín ngưỡng, tôn giáo và nhân quyền  được các cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo. Các cấp, các ngành từ huyện đến cơ sở tập trung coi trọng , đẩy mạnh công tác tuyên truyền, triển khai Luật tín ngưỡng, tôn giáo và Nghị định 162 cuả Chính phủ. MTTQ và các đoàn thể chính trị tiếp tục phát huy vai trò tuyên truyền, vận động nhà tu hành, tín đồ các tôn giáo, các tầng lớp nhân dân chấp hành, thực hiện tốt chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước. Các phòng, ngành đã chủ động phối hợp với Ban chỉ đạo các xã, thị trấn tham mưu giúp cấp ủy, chính quyền trong phát hiện, xử lý, giải quyết các vụ việc phát sinh liên quan đến tôn giáo, đảm bảo ổn định tình hình cơ sở, góp phần giữ vững ANCT, thúc đẩy kinh tế  xã hội phát triển. Toàn huyện hiện có 458 cơ sở tín ngưỡng tôn giáo, 73 lễ hội dược tổ chức thể hiện được truyền thống và đạo lý uống nước nhớ nguồn, duy trì và phát huy giáo trị văn hóa tâm linh, bản sắc văn hóa. Việc thực hiện Chỉ thị 12 của Ban Bí thư Trung ương về vấn đề con người và quan điểm của Đảng ta, gắn với thực hiện pháp luật dân chủ  được quan tâm triển khai thực hiện, do vậy công tác dân chủ được phát huy. Công tác quản lý nhà nước về hoạt động tín ngưỡng tôn giáo được tăng cường, ban hành các văn bản chỉ đạo việc đấu tranh ngăn chặn, phòng ngừa các hoạt động buôn bán, thờ cúng búp bê Kuma Thong…

 

 Đồng chí Nguyễn Trọng Lộ - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, Trưởng ban Chỉ đạo kết luận hội nghị

       Phát biểu kết luận hội nghị Đồng chí Nguyễn Trọng Lộ - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, Trưởng ban Chỉ đạo nêu rõ:  Cần tập trung quán triệt đầy đủ các văn bản, nội dung quy chế đến các tầng lớp nhân dân, xây dựng thực hiện nghiêm túc quy chế đối thoại, tiếp dân, thanh tra huyện rà soát các vụ việc  thư khiếu nại tố cáo để tham mưu cho huyện tập trung giải quyết dứt điểm. Vụ việc nào thuộc thẩm quyền địa phương thì khẩn trương giải quyết theo đúng quy định. Thực hiện nghiêm túc các kết luận thanh tra, kiểm tra, công tác sáp nhập thôn, làng, nâng cao năng lực phản biện, phát huy nêu gương năng lực người đứng đầu và thành viên trong ban chỉ đạo. Tăng cường đẩy mạnh giám sát, phản biện, thực hiện phối hợp tốt các nhiệm vụ được giao, chính quyền các cấp đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, không gây phiền hà cho nhân dân, giải quyết kịp thời cho nhân dân, phát huy vai trò tự quản trong cộng đồng dân cư, đặc biệt là tổ nhân dân tự quản. Thực hiện tốt  Pháp Lệnh 34 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, nghị quyết 162 của Chính Phủ, Chỉ thị 12 về tín ngưỡng tôn giáo và vấn đề quyền con người. Nâng cao chất lượng hoạt động của Ban chỉ đạo. Kịp thời xử lý những vướng mắc phát sinh ngay từ cơ sở. Phát huy dân chủ đi đôi với giữ gìn kỷ cương, nêu cao trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, cả hệ thống chính trị. Tiếp tục thực hiện tiếp xúc, đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy với nhân dân…

 

Trúc Lành – Cao Mừng

Đài TT – TH Hưng Hà

 

 

 

Đọc 256 lượt
Đánh giá mục này
(1 Bỏ phiếu)
Xuất bản trong Xây dựng Đảng