Huyện ủy Hưng Hà tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm; triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019.

     Chiều ngày 5/7, Huyện ủy Hưng Hà tô chức sơ kết công tác 6 tháng đầu năm; triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019. Đồng chí Vũ Kim Cứ - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy chủ trì hội nghị. Đồng chí Nguyễn Trọng Lộ - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, Các đồng chí Trong BTV Huyện ủy;  Ủy viên BCH Đảng bộ huyện, lãnh đạo HĐND, UBND huyện, Thủ trưởng phòng, ban,  ngành, đoàn thể dự hội nghị.

 Toàn cảnh Hội nghị

 Đ/c Nguyễn Trọng Lộ - Phó bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện báo cáo kết quả lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019

    6 tháng đầu năm 2019, tổng giá trị sản xuất toàn huyện ước đạt trên 8000 tỷ đồng, đạt 48,79% kế hoạch, tăng 12,02%. Trong nông, lâm nghiệp, thủy sản giảm 3,57 % do ảnh hưởng của bệnh dịch tả lợn Châu Phi, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, xây dựng  tăng 21,06%, thương mại dịch vụ tăng 7,09%. Về thực hiện mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, Huyện tiếp tục triển khai các văn bản về nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu. Chỉ đạo thị trấn Hưng Hà và thị trấn Hưng Nhân xây dựng kết cấu hạ tầng, chỉnh trang đô thị theo Nghị quyết 118 của Huyện ủy và đề án 02 của UBND huyện. Toàn huyện có 95,5% hộ đấu nối và sử dụng nước sạch. Công tác văn hóa, xã hội có nhiều chuyển biến tích cực, quốc phòng, an ninh được giữ vững. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được quan tâm; hoạt động của các cấp ủy đảng, các đoàn thể, tổ chức xã hội tiếp tục có chuyển biến tích cực góp phần cùng đảng bộ và nhân dân trong huyện thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương…

     Tại hội nghị, các đại biểu cũng được nghe và nghiên cứu báo cáo quyết toán ngân sách năm 2018; tình hình thực hiện dự toán ngân sách 6 tháng đầu năm 2019. Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch đầu tư công bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước, chương trình mục tiêu quốc gia 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm. Tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm. Tờ trình điều chỉnh, phân bổ, bổ sung ké hoạch vốn đầu tư công năm 2019 và kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2018 – 2020. Báo cáo công tác xây dựng đảng và thi hàng điều lệ Đảng. Thực hiện quy chế chất vấn trong Đảng.

     Tại hội nghị, các đại biểu cũng đã tham gia các ý kiến làm rõ hơn kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của huyện 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ những tháng cuối năm. Tâp trung vào các nội dung: Số liệu thống kê, công tác quản lý đất đai, tích tụ ruộng đất, bệnh dịch tả lợn Châu Phi, cơ chế hỗ trợ người chăn nuôi, phòng chống dịch bệnh trên đàn gia cầm, giáo dục, đào tạo. Chế độ chính sách với gười có công với cách mạng; sáp nhập thôn, khu dân cư , ô nhiễm môi trường làng nghề. An ninh trật tự, trật tự an toàn xã hội, trật tự an toàn giao thông. Xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, nghĩa trang kiểu mẫu, nước sạch nông thôn, giải phóng mặt bằng phục vụ các công trình trọng điểm và quy hoạch điểm công nghiệp.

 Đồng chí Vũ Kim Cứ - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy kết luận Hội nghị.

       Phát biểu kết luận hội nghị, Đồng chí Vũ Kim Cứ - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy nêu rõ: Nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019 rất quan trọng vì vậy cần huy động tổng lực cả hệ thống chính trị tập trung phát triển kinh tế trồng trọt, chăn nuôi, công nghiệp, tiểu  thủ công nghiệp, thương mại dịch vụ để bù lại nhưng thiệt hại do bệnh dịch tả lợn Châu Phi gây ra. Đẩy nhanh tiến độ khởi công xây dựng chợ, trung tâm thương mại. Chỉ đạo xã Hồng Minh, Hồng An về đích nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu. Chỉnh trang thị trấn Hưng Hà, thị trấn Hưng Nhân. Thực hiện đúng nguyên tắc đầu tư công, thanh toán nợ xây dựng cơ bản và chỉ đầu tư xây dựng những công trình cấp bách. Thực hiện nghiêm quyết định 692 của Huyện ủy về xây dựng cơ bản. Chấn chỉnh quản lý đất đai ở cơ sở. Giải quyết vấn đề ô nhiễm môi trường tại làng nghề Phương La. Thực hiện tăng thu ngân sách, quản lý chặt chẽ chi ngân sách. Tập trung cao thi công các hạng mục công trình phục vụ khánh thành khu lưu niệm nhà bác học Lê Quý Đôn, giải quyết chế độ chính sách,…Về tờ trình của UBND huyện về công tác đầu tư công cần rà soát, xây dựng danh mục cụ thể trình HĐND huyện.

       Sau hội nghị, các đại biểu tiếp tục tham gia ý kiến bằng văn bản chuyển về Ban giúp việc tổng hợp trước kỳ họp thứ  8 HĐND huyện ./.

 

Trúc Lành

Đài TT TH Hưng Hà

Đọc 193 lượt
Đánh giá mục này
(1 Bỏ phiếu)
Xuất bản trong Xây dựng Đảng