Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới khóa III.

      Sáng ngày 3/7, Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới khóa III. Đồng chí Bùi Xuân Phóng - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy, Giám đốc Trunng tâm bồi dưỡng chính trị huyện dự lớp khai giảng.

 Các đại biểu dự lớp học

Đ/c  Bùi Xuân Phóng - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy, Giám đốc Trunng tâm bồi dưỡng chính trị huyện dự lớp khai giảng

    60 học viên là những đảng viên mới đến từ các tổ chức cơ sở đảng trong huyện được học các chuyên đề: Chủ nghĩa Mác Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh - Nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho mọi hành động cách mạng của Đảng và cách mạng Việt Nam; Độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam; Phát huy sức mạnh toàn dân tộc, dân chủ xã hội chủ nghĩa, xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền XHCN; Đường lối phát triển kinh tế - xã hội của Đảng; Nguyên tắc tổ chức, hoạt động của Đảng và công tác xây dựng đảng ở cơ sở; Xây dựng Đảng về đạo đức và phấn đấu, rèn luyện để xứng đáng với danh hiệu đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam….

   Kết thúc khóa học, các học viên sẽ viết bài thu hoạch và được cấp giấy chứng nhận hoàn thành chương trình./.

 

Trúc Lành

Đài TT – TH Hưng Hà

 

 

Đọc 465 lượt
Đánh giá mục này
(0 bỏ phiếu)
Xuất bản trong Xây dựng Đảng